Allt med måtta

Den 6 april för två år blev Daniel Lundberg fast med sin lastbil i en vägkontroll. Han hade inte färdskrivare i lastbilen. Vägverket och polisen bötfällde honom.

Nu är Daniel Lundberg inte en yrkesförare som kör lastbil i yrkestrafik och därför underkastad (EU:s) regler om hur långt han får köra. Lundberg kör rally på sin fritid och hade sin rallybil i lastbilen för att köra till en tävling.
EU:s regler om färdskrivare och hur långt en förare får köra i taget var aldrig avsedda för enskilda transporter.

I tingsrätten friades Lundberg men åklagaren var säker på att regelbrot måste straffas och gick vidare till Svea Hovrätt.
Svea Hovrätt tyckte att det hela var förvirrande och ställde frågan till EU-domstolen.

Och här äntligen inträder lite sunt förnuft. Kravet på färdskrivare i lastbil är avsett att hindra yrkesförare att köra för länge och utsätta andra trafikanter för fara. Daniel Lundberg forslar sin rallybil till en tävling några gånger om året.
Reglerna var aldrig tänkta att gälla honom.

Det här målet visar en krock mellan det svenska juridiska landskapet av Regler-Är-Regler-Punkt-Slut, och en helt annan princip som EU-domstolen har slagit fast:
Proportioner-I-Allt.
Regler och dess konsekvenser ska stå i proportion till det syfte som lagstiftaren avsåg.
Regler är inte längre regler. De måste kopplas till sunt förnuft.

This entry was posted in EU-rätten and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.