Anders Borgs politik är att inte vilja

Svenske finansministern har gjort sig till ett varumärke i europeiska sammanhang.
Medan andra finansministrar skyndar förbi pressen och alla kameror före ett möte – eller säger något försonande i stil med att ”Vi får se”, ”Vi gör ett försök” – söker Borg upp kamerorna och levererar långa, tvärsäkra profetior och ultimatum.
Enda konkurrenten om kamerorna är mångordiga österrikiskan Maria Fekter.

Inne på finansministerförhandlingarna har Anders Borg på möte efter möte stenhårt drivit som krav att EU måste ändra i fördraget för att skapa en bankunion… ett krav som var dödfött redan från början, kickat till nytt liv för varje nytt möte, bara av Borg.

Danskar, polacker och britter har förhandlat om insyn och deltagande för ickeeuroländer. Det har gått så bra att till och med Anders Borg måste medge vid utgången av torsdagens möte att det blev en bra uppgörelse för icke-euroländer.

”Men vi ska ändå inte gå med”, deklarerar Anders Borg tvärsäkert.

Hans statsminister är inte lika övertygad. Reinfeldts ”utgångspunkt” är att Sverige ”i nuläget” inte ska gå med.
Därmed intar Reinfeldt den danska hållningen som hela tiden varit att försäkra sig om ett inflytande, skulle man hamna utanför, men samtidigt uttala sitt stöd för de europeiska ambitionerna att gemensamt hantera framtida bankkriser.

Smart av Reinfeldt och Thorning Schmidt. I första steget handlar bankunionen om att underställa bankerna en europeisk övervakning. Det kan Sverige och Danmark kosta på sig att vänta med.

I nästa steg öppnas den europeiska räddningsfonden för att rädda krisande systemviktiga banker.
Då vore det korkat av Sverige och Danmark att inte gå med.

Sveriges fyra största banker omsluter ett värde motsvarande 340 procent av Sveriges hela BNP.
De fyra bankerna är extremt involverade i varandra. Faller en, skakar alla i grunden.
Var ska Anders Borg hitta kapitalet att rädda dem med?

Svenska banker är säkra, säger Anders Borg. Fast mer än hälften av deras tillgångar finns utomlands.
Är utlandet också säkert? Tänk om illasinnade spekulanter i en värld där övriga europeiska banker samlats under ECBs trygga paraply -gör ett försök att testa svenska bankers uthållighet?

Återstår att se om Reinfeldt eller Borg får sista ordet om svenskt deltagande i en bankunion.

 

This entry was posted in Euron, Sverige och EU and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.