Atombomb och vattenpistol

En atombomb är inte ofta särskilt användbar.
EU-fördragets artikel 7 som ger möjlighet att suspendera rösträtten för ett land som inte respekterar grundläggande demokratiska och medborgerliga rättigheter, är en sådan atombomb.
Hur långt ska ett land gå innan det smäller till?

Ungern har testat EU:s gränser i fyra år nu med inskränkt pressfrihet, minskat oberoende för domare, övervakade tjänstemän och öppet rasistisk behandling av romer.
EU-kommissionens invändningar i brev och tal har inte fått någon annan respons än att ungrarna tycks uppfatta sitt land under attack från Bryssel och deras regering därför värd att försvara.

Nu föreslår EU-kommissionen att införa ett instrument för att ta itu med det slags uppträdande.
Kommissionen skulle samla in fakta för att kunna konstatera om ett land upprepat och tydligt kränker principen m en rättsstat.
Om så är fallet, ska kommissionen rekommendera landet åtgärder.
Därefter ska kommissionen övervaka att landet genomför önskade åtgärder.
Och skulle det inte hjälpa finns atombomben.

Bättre än ingenting.

Strikt taget är det ungefär vad EU-kommissionen redan har försökt göra med Ungern, utan att ha några formella instrument. Men att det alls finns regelrätt  procedur, skulle slå några argument ur handen på premiärminister Viktor Orban som har vunnit sitt folks sympati med påståenden att Bryssel bara lägger sig i vad ungrarna gör men inte annars.

Frågan kvarstår dock om regeringen Orban skulle låta sig påverkas mer  av att det finns en procedur i en manual någonstans.

This entry was posted in EU-rätten and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Atombomb och vattenpistol

  1. Pingback: Juncker granskar polska rättsstaten - Brors & Elvis om Europa

  2. Pingback: Om Polen är ett nytt Ungern – kan EU bara se på? | Brors & Elvis om Europa

  3. Pingback: Vad är det svenskarna gillar med EU plötsligt? | EU-merabloggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.