Bakläxa för Heckscher av EU-kommissionen

EU-kommissionen skrev till danska regeringen i december förra året och upplyste  att Danmark bryter mot EU-rätten när man låter skattemyndigheten utnyttja spionmetoder för att få bevis mot  skattefuskare.
Då bryter även svenska skattemyndigheten mot EU-rätten för den gör precis likadant.

Att för skattebrott utnyttja lagrade uppgifter om personers telefoner, samtalsuppgifter, position vid olika datum etc, vilka  telefonbolagen tvingas lagra – är ett alltför stort intrång i människors privatliv., fastslår kommissionen.
Det borde inte komma som någon överraskning, det uttalade EU-domstolen redan i juni 2014, i den dom som förpassade hela EU-direktivet om datalagring till papperskorgen.
Det står ordagrant i domen, svårt att missa för någon som läst utslaget.

Utom, tydligen, för ensamutredare Sten Heckscher med regeringens uppdrag att se  om EU-domen leder till behov av ändringar i svensk lag för datalagring.
Så hur mycket tyckte Heckscher den svenska lagen behöver ändras?
”Bara på marginalen”, sa Heckscher i den utredning han överlämnade i veckan till inrikes minister Anders Ygeman.

En ändring han faktiskt föreslår är att myndigheterna ska tvingas dokumentera när de använt lagrade personuppgifter (För det görs inte idag?!).
Heckscher  tycker dock inte skattemyndigheten eller kronofogden ska behöva dokumentera hur de använder insamlade personuppgifter, eftersom de inte lagrar uppgifterna när de är klara med dem.

En sak som Heckscher inte heller anser behöver ändras är att svenska skattemyndigheten och kronofogden över huvud taget tillåts begära ut lagrade personuppgifter.
Kronofogden kan t ex få tillgång till uppgifterna för en så trivial sak som att de vill vara säkra på att deras brev når personen de vill ha kontakt med.

EU-domstolen säger att intrång i privatlivet får bara göras om brottet är mycket grovt.
Och nu slår EU-kommissionens jurister alltså fast att detta är vad som gäller.
Över till dig, Ygeman.

This entry was posted in Danmark, EU-rätten and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Bakläxa för Heckscher av EU-kommissionen

  1. Pingback: Hur mycket privatliv kan vi få? | EU-merabloggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.