Bra jobbat, riksdagen

17 procent av alla invändningar mot nya EU-förslag – för att de överskrider eller är och tassar i gränsen av EUs befogenhet – inlämnades av den svenska riksdagen.

Det här är alltså en lista över hur EU-ländernas nationella parlament utnyttjar den nya insyn i EUs lagstiftningsprocess som Lissabonfördraget gav dem.
Fördraget ålade kommissionen att skicka ut lagförslag till nationella parlament lika tidigt som de gick ut till ländernas regeringar.
Parlamenten har sedan en chans att invända.

Svenska riksdagen gör det med råge, alltså. 20 gånger mellan 2010 och fram till nu. Det är flest gånger av alla nationella parlament.
Bra jobbat! Vi får inte mer demokrati om man inte tar de tillfällen som bjuds.

Det polska parlamentet är nästan lika intresserat (14 gånger), Luxemburg (11), Tyskland (9) och Frankrike (9) hänger med medan det brittiska, ofta mycket kritiska, parlamentet inte slår rekord (8).

De danska folkvalda, företrädare för ett normalt EU-skeptiskt folk, har bara låtit höra av sig tre gånger.
Det är den danske ”ugeavisen” Mandag Morgen som plockat fram siffrorna i veckans tidning.

Det svenska rekordet döljer inte ett nyvaknat intresse för EU-regler. Riksdagen la om sin hantering i samband med införandet av Lissabonfördraget,och tvingade alla fackutskott att uttala sig om varje enskilt EU-förslag inom deras område.
Förut gav sig riksdagsmännen aldrig tid att läsa förslagen, nämligen. Tyckte att EU-nämnden kunde sköta det.

Bra riksdagsreform, alltså. Tänk, vad EU-kunskaperna hos riksdagsmän äntligen ska stiga!

Sedan beklagar sig danska parlamentariker över att EU-kommissionen inte dragit tillbaka ett enda förslag trots att nationella parlament hojtat till inför 10-12 procent av förslagen.

Det kan ha att göra med att parlamenten inte protesterar om samma förslag . Det krävs minst nio parlament för att tvinga kommissionen att höra upp.

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.