Bussa Bryssel på Oslo!

Det är många svenskar i Norge nuförtiden. En del har flyttat dit, en del arbetar halvårsvis, värmlänningar pendlar över dagen.
Så där mellan 50 000 och 75 000 svenskar, tror myndigheterna att det handlar om.

Och det är ju bra för svenskarna för lönen är högre i Norge och jobben färre i Sverige.
Det är väldigt bra för Norge, för arbetslösheten är så låg (kring 3 procent) att arbetsgivare har svårt att hitta folk.

I Norge florerar uppfattningen att svenskarna är duktigare arbetare, mer service-inriktade, än de lata norrmännen. När tidningen Verdens Gang frågade läsarna om de höll med om det påståendet, svarade mer än 70 procent ja.

Men skattemyndigheterna i Norge tycker att de ska sticka käppar i hjulet. Det räcker inte med att svenskarna redan betalar skatt i Norge, de ska tvingas att folkbokföra sig där också.

Rktigt Kafka-liknande kan det hela bli sedan Regeringsrätten i en dom slog fast att svenska arbetsförmedlingar i gränstrakterna får anvisa jobb i Norge till arbetslösa svenskar. Man kan alltså förlora A-kassan om man nekar söka jobb i Norge.
Väl där kan man bli tvingad att folkbokföra sig i landet. Tvångs-emigration, med andra ord.

Svenska kommunalpolitiker är bekymrade, den svenska handelsministern är bekymrad och har tagit upp det med sin norska motpart som lovat ”tala med berörd myndighet”.
Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden ger inga andra möjligheter än att ”tala” vänligt till den som trilskar.

Men som tur var har Norge anslutit sig till EU:s inre marknad via EES-avtalet. Det betyder att Norge omfattas av EU:s fria rörlighet för arbetstagare.

”Käppar i hjulet” går i Bryssel under namnet ”hinder för fri rörlighet” och är verkligen inte tillåtet, utom i mycket speciella fall.
De norska myndigheternas skäl att vilja tvångsskriva svenskar som bor i Sverige men arbetar i Norge, är att de jagar skattefuskare.
Det skälet är inte starkt nog för Bryssel.

Jaga skattesmitare får man gärna göra men inte skjuta mygg med kanoner. Fri rörlighet får inte hindras av det skälet. Norska myndigheter får hitta andra sätt att leta fuskare.

Så bussa genast Bryssel på Oslo, ska det nog ordna sig.

This entry was posted in Fritt o rörligt. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.