Hässleholm I: Dags reparera 15 år gammal EU-miss

Hässleholmsveckan är i full sving – Almedalen för europadebatten där man ogenerat hänger sig åt att diskutera Sveriges plats i EU, Europa, euron…

Igår pratade vi om svenska kommuner och EU-påverkan. ”Det skulle knappt bli någon alls”, hävdade utredningar före det svenska EU-medlemskapet om hur kommuner kunde komma att påverkas.

Så fel man kan ha!
Skolmaten, djurskyddet, hamnen, stadsplaneringen, personalens arbetstider, räddningstjänsten, bostadsbolaget…
Det går knappt att hitta något som EU inte påverkar i kommunen.

Totalt oförberedda sitter vi därför med svenska lagar och EU-regler som totalkolliderar, ofta just i kommunen.
Ibland leder det till att en skolskjuts blir stående, i väntan på domstolsbeslut om vem som har rätt.

Jörgen Hettne, forskare på Sieps, beskrev hur vi i Sverige lagt ut fler av kommunernas traditionella uppgifter på privata företag – utan att alltid inse att därmed träder EU:s konkurrensregler i kraft.

Alla företag ska ges lika möjligheter, svenska eller icke-svenska. Offentliga bolag får inte gynnas framför privata.

Alltså – förbjudet att gynna ett företag för att det är lokalt och uppdraget skulle skapa lokala jobb.
Förbjudet att begränsa inköpen till närodlad mat.
Förbjudet att pytsa in mer pengar i det kommunala bostadsbolaget när affärerna går dåligt.

Åre kommun fick lära sig läxan när man ville övertala Konsum att lämna stadskärnan och flytta till ytterområdet, genom att sälja en bra tomt för 1 kr.
Lidl erbjöd 6,6 miljoner kronor.
EU-kommissionen påpekade att marknadsvärdet för tomten tydligen är högre än 1 kr – och då är det otillbörligt gynnande av Konsum att sälja under den summan…

Men om nu Åre vill ha ut stormarknaderna från centrum för att använda platsen till annat?
Om Hässleholm vill köpa närodlad mat för klimatets skull?
Om Torsås vill använda skattepengar till att försäkra sig om att bostadsbolaget hyr ut billiga studentbostäder för att locka ungdomar till kommunen?

Det kan gå. Men då måste man först lära sig hur EU:s regler fungerar. 
Och framförallt anpassa svensk lag, så att den inte längre krockar med kommunernas anpassning till EU-rätten.

Är det inte på tiden? Vi har varit medlemmar i 15 år nu.

Svenska staten borde börja med att definiera vilka allmänintressen som är så viktiga att de kan gå före marknadens fria rörlighet.
I så fall kan kommuner slippa slitas mellan den ena lagupppsättningen och den andra.

Följ fortsättningen, se de andra diskussionerna – hela Hässleholmsveckan här!

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.