Deppa inte, Transport – här finns nya möjligheter

Svenska fackförbund är förmodligen dystra idag när de förlorat ännu en domstolstvist om stridsåtgärder.
Bakgrunden är att Transport och Seco nekade fartyget Sava Star att lämna svensk hamn 2001 och 2003 om man inte först slöt kollektivavtal för polska och ryska sjömän ombord vilka hade ett ryskt avtal.

Och redan där hittar vi tre motiv för Arbetsdomstolen att idag förklara dessa kollektivavtal för ogiltiga:
1) Transport och Seco hade inga medlemmar på båten och därför inte rätt att företräda dem,
2) Svenska fack har inte rätt att tvinga på arbetare sina avtal,
3) Kollektivavtal som är framtvingade är inte rättsligt giltiga.

Jepp, det är åter EU-rätten som här ställer sig i vägen för svenska fackförbund. Fast fackförbunden och den svenska regeringen har hävdat att EU-rätten inte gäller eftersom fartyget gick under Panama-flagg.
Svensk lag ger nämligen förbunden rätt att tvinga utländska fartyg sluta svenska avtal.

Men EU-domstolen sa i ett förhandsutlåtande förra året att  om (…domstolen finner att…) fartyget på uppdrag av en ägare inom EES-området (norsk ägare, check) transporterar varor mellan EES-länder (Norge och Sverige, check) till en kund i EES-området (svenska kunder, check) så ska EU-rätten gälla.

”Historiskt dumt”, anser fackförbundens jurist som påpekar att sjömännens löner borde ha varit mycket högre ”för norsk arbetskraft i ett norskt rederi”.
Vilket ju var lite dumt sagt av honom eftersom fackens seger i fallet helt hängde på att rederiet skulle ha varit panamanskt…

Men utslaget behöver inte få fackförbunden att deppa.
Rättsläget har ju inte försämrats, det är precis detsamma som när EU-domstolen i Laval-målet sa att fackliga stridsåtgärder inte får användas för att stoppa fri rörlighet för tjänster.

Och lägg märke till att skandinaviska rederiers försök att undkomma skandinaviska arbetsvillkor genom att Panama-flagga har skjutits i sank.
Det är ju bra, väl?
…Om transporten går mellan EU/EES-länder från säljare till kund i EU/EES-land så gäller EU-rätten.
Panama-flaggan är blaha, blaha.

På dom bara!, med legala metoder (skaffa er medlemmar ombord, till att börja med. På frivillig väg.)
Och tipsa sedan Skatteverket: Börja skatta hemma, rederier.

This entry was posted in EU-rätten, Inre marknad and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.