EU-förbudet som gäller ibland, lite grann, med måtta

Europaparlamentet måste verkligen gilla roaming – varför skulle man annars rösta om att befria medborgarna från roamingavgifter så ofta?
I går var tredje gången.

Det var inte många som deltog i debatten innan omröstning (50 av 751) men de flesta använde talen till att gratulera sig själva och varandra och Europa. De frånvarande grattade lika hjärtligt efteråt på sociala medier.

Få nämnde nätneutraliteten, den andra delen av förordningen som röstades igenom.
Skulle EU ge sig själva nätneutralitet – alltså hindra bl a kommersiella intressen att strypa en del av trafiken för att gynna annan trafik?

Nej, det skulle EU inte.
Eller?

IT-kommissionär Gunther Oettinger hyllar idag EU:s nya nätneutralitet.
Förordningen förbjuder blocking and throttling”, berättar han belåtet i ett pressmeddelande.
Den förbjuder, enligt Oettinger, företagen att prioritera viss trafik, att diskriminera, att skapa snabba filer och låta den som betalar mer i ensamt majestät få njuta av bra flöde.

Förvirrande nog lyder Oettingers fortsättning:
”Det blir mycket strikta villkor för att få  ”block, throttle or take discriminatory actions”…

Så det blir alltså möjligt för bolagen att blockera, strypa och prioritera? Inte alldeles förbjudet ändå att låta den som betalar få företräde på nätet?
Nå, men skulle bolagen göra det för mycket, säger Oettinger, så kan den nationella övervakningsmyndigheten slå till.
Det skulle rentav kunna sluta i sanktioner för bolaget.

Ett lugnande besked…

…om det nu inte var för att det legat på nationella myndigheter att övervaka skattekonkurrensen liksom att kontrollera Volkswagen-bilarnas utsläpp , för att nämna bara några ämnen som också varit på Europaparlamentets dagordning den här veckan.

Nätneutralitet, men med förnuft.

This entry was posted in Inre marknad and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.