EU förhandsgranskar svensk budget

Eurons svårigheter det senaste året beror inte på euron, de beror på att flera länder med euron som valuta har misskött sin ekonomi.

En del har trott att eurons problem skulle leda till att EU överger euron.
Fel.
Istället leder det till att man begränsar friheten för länderna att föra sin egen ekonomiska politik.

Det tysk-franska förslaget var ett tydligt exempel på att Tyskland och Frankrike valt den vägen.
Men ett ännu tydligare tecken var det beslut som hela EU fattade redan i september förra året.
Beslutet att förhandsgranska alla EU-länders nationella budgetar, innan de nationella parlamenten har sagt sitt. 

Detta är ett stort och nytt kliv fram i europeisk integration som har passerat märkligt tyst förbi alla debattörer.

Förhandsgranskningen går i EU-jargong under namnet ”den europeiska terminen”.
I praktiken innebär den att finansminister Anders Borg i april kommer att lämna ”vårproppen” (förslag till 2012 års svenska statsbudget) till Bryssel samtidigt som han överlämnar den till riksdagen.

EU-kommissionen kommer att läsa den noga. Är de ekonomiska prognoserna någorlunda realistiska?
Bidrar budgeten till att lösa de problem som finns i just det här landet?
Ingår det en vägkarta med ansvariga utpekade, resurser avsatta och datum för genomförande? 

Annars kan den svenska budgetproppen bli nedröstad vid ett EU-finansministermöte i juli.

Det är inte tvingande. Den svenska riksdagen kan alltid välja att strunta i EU:s rekommendationer. Men det kommer i så fall att få marknaderna att hoppa till.
Den europeiska terminen är hårdare skruvad för euroländer som i slutändan kan få böter för att slarva.

Fyra socialdemokratiska EU-parlamentariker går i en debattartikel idag emot EU-åtgärder för mer centralstyrda ekonomier .
Vänsterpartiet har anmält sin avvikande åsikt i riksdagens EU-nämnd. (”Ska kommissionen verkligen få granska om det finns tillräckligt med dagis? Ja, svarar Anders Borg, dagis är ju en förutsättning för förvärvsarbete så det är väl inte orimligt att de uttrycker en åsikt om saken.”)

Men det är i senaste laget.
Det stora beslutet som direkt gäller Sverige togs som sagt av EU:s finansministrar i september förra året.
Anders Borg röstade för.

”Den europeiska terminen”  pågår redan. Steg ett togs i januari när EU-kommissionen föreslog vilka huvudlinjer som ska gälla inom den ekonomiska politiken framöver.
En diskussion och ett godkännande av de riktlinjerna står med på dagordningen för EU:s toppmöte i mars.

Lite sent att reagera nu…

This entry was posted in Euron. Bookmark the permalink.

One Response to EU förhandsgranskar svensk budget

  1. Pingback: Sent ska (S)yndaren vakna – Stagflationen har kommit för att stanna | Nemokrati

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.