EU förstår oss inte

Efter sju år vid regeringsmakten – har koalitionsregeringen alls lagt märke till att Sverige är ett EU-land och därför ålagd att följa de regler som beslutats?

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är inte den första ministern som tycks tro att påpekanden från EU-kommissionen om regelbrott är ett slags välmenande råd som regeringen kan välja att strunta i.

Tvisten handlar om vikarier. Nya regler om ”visstidsanställningar” från 2007 når inte upp till kraven i EU-direktiv om anställningar. Det ska finnas en bortre gräns – arbetsgivaren måste någon gång  fastanställa den vikarie som arbetat för företaget länge.

Denna bortre gräns tog regeringen bort 2007. Nu kan man stapla olika former av vikariat på varandra i all oändlighet och aldrig bli fastanställd.
”Två år”, föreslog EU-kommissionen som lämplig tidsrymd, i ett av sina många brev till svenska staten om saken.
Nej. Regeringen håller inte med.

För det första, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, så skulle en tidsgräns hota jobben i Sverige. Arbetsgivarna skulle sluta att ta in vikarier om de skulle tvingas fastanställa dem efter två år.
För det andra, fortsätter hon med svindlande logik,  så finns inte problemet att svenska arbetsgivare skulle ta in vikarier och låter dem gå länge utan fastanställning.

Nu är EU-kommissionens påpekande inte en åsikt i största allmänhet. Den är en upplysning från deras jurister om hur EU-reglerna ser ut.
Det är en omständighet som har gått finansminister Anders Borg förbi flera gånger (idrottsmomsen) liksom miljöministrar Andreas Carlgren (vargen) och Lena Ek (kontroll av farlig industri).
Ministrarna ”upplever” eller ”känner” eller bara ”tycker” att EU inte ”förstår” de svenska systemen. De låter sin uppfattning om vad som är att föredra, trumfa lagen.

EU-kommissionären Lázló Andor har knappast annat val än att låta det här ärendet gå till EU-domstolen.
Också

This entry was posted in Ministrar o struntprat, Övrigt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.