Ta-ta-ta-ta-da-ta-da! (Fanfar) för EU:s digitala agenda

På onsdag presenterar EU-kommissionen ett nytt projekt (trumpetstöt vore passande här):
EU:s digitala inre marknad.
Det här är minst lika viktigt att genomföra som det storslagna EU-projektet 1992 vilket  lyfte nationsgränserna för varor och tjänster (det sistnämnda är som bekant inte alldeles färdigt ännu).

Hindren för att vi ska kunna handla elektroniskt i Europa måste bort, t ex geo-blocking (att vi nekas handla för att vi befinner oss i ett annat land).
För detta behöver vi harmoniserade avtalslagar, likartade konsumenträttigheter, harmoniserad copy-right.
Momsreglerna måste bli vettiga.
Det måste bli slut på straffavgifter för att skicka paket till ett annat land.

Nya lagar behövs så att vi i förtroende kan skicka uppgifter elektroniskt till varandra – för att kunna utnyttja Big Data (oceaner av fakta går nu att hämta in som kan tolkas och ge oss ny kunskap), för att få se the Internet of Things slå igenom på bred front (när bilen avläser trafiken bättre än du och pillerburken blinkar blått om vi glömt dagens dos).

Allt återfinns i kommissionens digitala agenda.
Synd bara att nästan alla konkreta lagförslag utlovas först till någon gång under 2016.
Varför det?
Sätt fart, kommissionen!, det här är för en gångs skull av historisk vikt.

This entry was posted in Fritt o rörligt and tagged . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.