EU:s lador är däremot tomma

Det måste få ett stopp nu, med  obetalda räkningar, varnade Jean-Claude Juncker i sitt tal i parlamentet, det här skadar EU:s anseende.
För det finns ett växande antal obetalda EU-räkningar  – sedan 2010 har summan vuxit från 5 miljarder euro till närmare 30 miljarder.

– Det är småföretag som inte fått betalt av oss, det är humanitära nödhjälsporganisationer, utbytesstudenter, kommuner, EU-domstolen…räknar rapportören Eider Gardiazábal upp.

Avgående kommissionären Janusz Lewankowski blev så frustrerad att han läckte till utskottet att pengabristen bland annat beror på att Storbritannien inte betalar sin EU-avgift.
Men det finns fler syndare. Spanien och Italien sölar likaså.
Förra hösten tvingades Barroso ringa till Europaparlamentets talman och vädja om extra pengar för att kunna driva verksamheten vidare.

Europaparlamentets budgetutskott har också fått nog. Därför vägrar de diskutera 2015 års budget med EU-regeringarna, innan de senare har hostat upp pengar för 2014 års budget (där man bakat in påslag för tidigare försyndelser).

Storbritannien hör inte på det örat. Där låtsas man att betalningskraven handlar om nya pengar och vägrar betala.

– Jag är perplex, säger budgetutskottets ordförande Jean Arthuis. Jag förstår att länder som har ekonomiska problem inte gärna vill skicka pengar till Bryssel. Men de har pengar att få ut härifrån!

Om bara EU-domstolen fick de pengar som de behöver för att behandla konkurrensärenden, så ligger det miljarder euro och väntar i böter till EU-kassan, berättar Arthuis.
Och de senaste åren har länder betalat in för mycket i tullavgifter men det finns inte personal att hantera ärenden så att de kan betalas tillbaka.
Det finns 9 miljarder euro att fördela, säger Arthuis.

Men det kommer inte en spänn till någon innan EU-regeringarna löst ut 2014 och allt obetalt dessförinnan.
Så det är ingen idé att Juncker ringer om han upptäcker på sin första dag på jobbet om två veckor, att ladorna är tomma.

This entry was posted in Europaparlamentet and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to EU:s lador är däremot tomma

  1. Pingback: Högmod går före fall | EU-merabloggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.