Förbud – hur menar ni då?

Sverige fick ett permanent undantag från EU:s tobaksregler och tilläts behålla snuset… men på villkor att snuset stannar i Sverige.
Ingen export.
Men det smugglas vilt med snus – både hit och dit. Utan att regeringen tycks känna till det eller vara intresserad. Man är mer upptagen att kämpa för att behålla snusundantaget.

Sverige förhandlade också fram  ett EU-undantag från förbudet mot dioxin i fisken. Östersjöfisk får säljas trots hälsofarliga halter av miljögifter.
Dock bara i Sverige. Européer ska inte behöva stopp i sig det långsamt verkande giftet som kommer att påverka de barn du ännu inte har fött.

Men det smugglas vilt med östersjöfisk också – ungefär en tredjedel går på export, visar Uppdrag Granskning.

Blekingefiskarnas centralorganisations Per Ahlgren berättar att styrelsen tog upp exportförbudet till diskussion men beslöt att fortsätta sälja till utlandet:
”Det går inte att sälja laxen i Sverige. Så det var det enda alternativet som fanns…”

Regeringen och dess myndigheter har inte heller gjort något för att försäkra sig att det svenska åtagandet till EU om nollexport respekteras. Villkoret att noga informera svenskarna om att fisken som tillåts hos oss är giftig, följs inte heller.

Livsmedelsverket skulle ha skött den uppgiften. Men ansvarige  där, Pontus Elvingsson, ser inte ens någon mening med att ge också svenskarna ett högsta gränsvärde för hur mycket giftig östersjöfisk de äter:
– Nja, jag vet inte om det är någon mening med gränsvärden. Vi har annan fisk som är mer giftig. Ingen större skillnad totalt om man äter något som är strax över eller under gränsvärdet.

Nä, då så. Då väljer vi bort de EU-reglerna också.
Grundat på argumentet att vi svenskar ju ändå alltid vet bäst.

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.