Hökmarks bankrapport nobbad

Spännande omröstning i Europaparlamentet i tisdags om frågan:
Har vi löst problemen med banker Too-Big-Too-Fail eller kan de ställa till det igen för oss alla med nya, huvudlösa spekulationer?

Rapportören Gunnar Hökmark anser att vi är säkra, tack vare bland annat flera regelskärpningar med hårdare kapitalkrav på banker, etc.

Han ville därför att parlamentet skulle säga nej till ett förslag från EU-kommissionen om att tvinga Europas cirka 30 största banker att juridiskt separera sina verksamheter.
(Banker skulle alltså inte under samma tak kunna ägna sig åt  in-och utlåning i den så kallade verkliga världen bebodd av privatpersoner och företag samt handel med värdepapper över en viss volym.)

Före tisdagens omröstning kände sig Hökmark säker på att hans rapport skulle ro hem segern:
”Nu får vi se hur stor majoriteten blir. Jag känner mig säker på det blir en majoritet som är tydlig men det ska bli roligt att se voteringsresultatet efter ett års arbete med denna bankreform som jag har försökt länka in i den tidigare bankreformen jag ansvarade för, nämligen bankrishanteringslagstiftningen.”

Det gjorde rapporten dock inte. Rapporten föll, nedröstad av de röda och de gröna som vill se en separation av sparande och spekulation, och av Ukip.
Röstetal retsamma 30 mot 29.

I parlamentet får man nu tänka ett varv till. En ny rapport om bankförslaget bör skrivas som kan samla bredare politiskt stöd.

Om parlamentet inte klarar att ena sig riskerar EU att bli utan lagstiftning på området. Bland EU-ländernas regeringar råder nämligen också oenighet om bankuppdelningen.
Sverige vill t ex inte ha separation, Italien inte heller.
Såväl Storbritannien som Tyskland och Frankrike har redan tvingat egna banker att separera sina verksamheter. London är ändå emot idén med EU-regler, med argumentet att EU-reglerna inte är identiska med de brittiska.

Lord Hill, EU-kommissionär för finansfrågorna, överväger att dra tillbaka förslaget vilket skulle gillas av hans gamla arbetsgivare i City.
Utan förslag från kommissionen – inget beslut, inga nya regler.

Bland de röd-gröna vill många nu slippa se Gunnar Hökmark som rapportör. Han anses ha tagit en chansning som försökte driva igenom en rapport med svag uppbackning.
”Han var oförsiktig som la fram en rapport som stöds bara av EPP, Alde och ECR. Det räcker inte,” kommenterar ekonomiutskottets ordförande Roberto Gualteri.

This entry was posted in Fritt o rörligt, Konkurrenspolitik and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.