Hur Anders Borg tänkte

Googlar man på ”finansminister Anders Borg” och ”bankunion” så hittar man en tankeverksamhet som startar långsamt men snabbt accelererar.

I december 2009 ansåg Anders Borg att finanskrisen visat att nationell tillsyn över banker inte dög:
”En av de allra viktigaste frågorna för det svenska ordförandeskapet har varit att hantera de brister i regelverket för de finansiella marknaderna som blev tydliga under krisen.”
”Krisen visade tydligt att tillsyn inte bara kan vara nationell. Regionala finansmarknader har vuxit fram i takt med utvecklingen av den inre marknaden och därför måste även tillsynen få mer av helikopterperspektiv, säger Borg.”

I juni i år ansåg finansministern att det vore ett misstag (av EU, förf anm) att spilla tid på att diskutera bankunion med gemensam banktillsyn.

För en vecka ansåg Anders Borg att EU-förhandlingar om en bankunion skulle ta så lång tid att förhandla klart att Sverige inte behövde ta ställning på flera år ännu.

För fyra dagar sedan ansåg Anders Borg fortfarande apropå bankunionen att det ”var för tidigt att ta ställning”.

För två dagar sedan var han djupt kritisk.
Likaså för två dagar sedan ”viker han sig inte” för en bankunion.

Igår tyckte han att bankunionen var ”orealistisk och olämplig”.

This entry was posted in Euron, Sverige och EU and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.