I larvigaste laget

Danskt Folkeparti slår nya rekord i fånigheter med att tvinga den danska regeringen att införa tullkontroller mellan Danmark, Sverige och Tyskland.

Den danska regeringen får stå med skammen som går med på det.
”Det är bara tulltjänstemän och de ska granska bilar efter kriminella aktiviteter, säger danske minister Søren Pind och gör sig därmed riktigt dum.

Först ville de främlingsfientliga i Danmark ha personkontroller. Men det får de inte, om de ska vara med i Schengen. Då måste man lita på att andra länder, vid EU:s/Schengens yttersta gränser har skött gränskontrollen för internt reser vi fritt.

Nu satsar de på tullkontroller vid gränsen istället. ”För det har Sverige”, påstår de.
Det har Sverige inte.

Svensk tull följer reglerna för EU:s inre marknad och gör sitt kontrollarbete på andra sätt. Plus enstaka tillslag vid gränsen, ibland i samarbete med polisen.
Det är något annat. Det är tillåtet.
Bara inte permanenta gränshinder.

Frankrike, Italien och andra vill som bekant också ha gränserna tillbaka. Ett tag. På vissa ställen.
Mot somliga människor.
Så de utnyttjar möjligheten i Schengenreglerna att på grund av ”hot mot lag och ordning eller landets säkerhet”, att tillfälligt återinföra gränskontroller sig emellan.

EU-kommissionen och Cecilia Malmström hoppar in i debatten med ett förslag för att reda upp saker. De får genast skäll för att inte ta avstånd från Italien/Frankrike utan istället vilja förstärka möjligheten att tillfälligt införa interna gränskontroller.

Men riktigt så är det inte.
Vad EU-kommissionen egentligen tycks föreslå – inblandat i en massa andra idéer – är att
a) det ska bli en gemensam angelägenhet hur ett land sköter den yttre gränskontrollen. Inte längre förbli en nationellt avgörande.
b) om ett land inte sköter sina yttre gränskontroller och det kommer en oroväckande mängd människor, så ska EU och grannländerna kunna steppa in och styra upp inströmningen åt landet ifråga. Och – eller – tillfälligt få införa inre gränskontroller.  

Nota bene – det ska i fortsättningen ligga i EU-kommissionens hand om det blir några tillfälliga gränskontroller mellan Frankrike och Italien eller inte.

Det är något helt annat än att lägga det i händerna på ett så tramsigt parti som Danskt Folkeparti.

This entry was posted in Fritt o rörligt and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.