Jomen visst bryter SVT mot EU-reglerna

Det är helt rätt som professor Ulf Bernitz skriver i DN nyligen: Sveriges Television uppfyller inte EU:s krav för att ha rätt att få statligt stöd till ”public service”.

Skattemedel får ges till statliga TV-bolag att konkurrera med privata TV-kanaler BARA om de utnyttjas för ”public service”, inte till att göra annat.

Och som vi vet sysslar SVT med mycket annat.
”Ung och bortskämd” är bara förnamnet på allt de sysslar med, långt utanför allmännyttans område. 

Men SVT:s verkställande direktör Eva Hamilton och hennes chefsjurist har också rätt när de svarar några dagar senare: ”Ha! Det kommer EU-kommissionen inte att göra något åt!”

Precis som SVT-duon påpekar i sitt inlägg, så har EU-ländernas stats- och regeringschefer lagt ett protokoll till Amsterdamfördraget där de varnar för inblandning i deras TV-affärer.

Juridiskt trumfar EU:s konkurrensregler det här protokollet* men det politiska trycket på EU-kommissionen att bli sittande på sina händer, är för tungt.

Kommissionen har sedan 1990-talet kastat sig in i dussintals av klagomål från privata TV-kanaler och  gjort sitt bästa för att rensa upp i subventioneringsträsket.
Men de har fått så mycket politiskt stryk varje gång, att de 2009 utfärdade ett meddelande om vad som gäller (mer bestämt vad Bernitz påpekar) och la sedan över ansvaret på de nationella regeringarna att se till att reglerna hålls.

Kort sagt, EU-kommissionen vill inte ta i det där längre.

Så Ulf Bernitz har rätt men Eva Hamilton får rätt.

* I EU-fördragets protokoll 29 sägs att medlemsstaterna har rätt att definiera, organisera och finansiera public service TV som de själva vill …”i den utsträckning som finansieringen inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i en omfattning som kan strida mot det gemensamma intresset.”

This entry was posted in Konkurrenspolitik and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.