Klåfingriga myndigheter? Gå till EU

Just nu gnuggar Naturskyddsföreningen händerna. De har just bidragit till att få den svenska regeringen fälld i EU-domstolen för att inte bry sig tillräckligt om luftföroreningarna.
Grattis till det!

EU-domstolen har blivit en intressant sista utväg när det inte längre går att komma till tals med svenska myndigheter.
För det händer ju. Att de gör sig stendöva.

Naturskyddsföreningen har använt sig av det fler gånger. Senast för att anmäla regeringen för hur den (miss-) sköter den svenska vargstammen.

Skandias olika dotterbolag har utnyttjat chansen en lång rad gånger för att få ändringar i svenska skatteregler som var diskriminerande, antingen mot svenskar eller mot icke-svenska fonder.

Fastighetsägarna gick med sina klagomål till EU mot den offentligreglerade bostadsmarknaden.
Kommissionen hann aldrig ens utreda klart innan den svenska regeringen hade ändrat lagen.

En bonde i Småland använde EU för att få föda upp Belgian Blue-kor (Svenska Jordbruksverket gillar det inte men är kossorna godkäna i annat EU-land så…).

En godishandlare i Skåne fick rätt att importera sitt smågodis från Tyskland (Vissa färgämnen allergiframkallande? Svenska myndigheter anser det men kunde inte bevisa det).

Konsumentombudsmannen försökte i veckan att få igenom skärpta reklamregler. Men det höll inte ända fram.

KO ville stoppa ”från-priser”, alltså att någon gör reklam för en produkt med priset ”från 7 820 kr”.
Vi vet ju alla att alltsomoftast finns just den där varan till 7 820 kronor inte kvar när vi väl kommer till butiken, den var bara ett lockbete.

Men EU-domstolen ansåg inte att det fanns utrymme i EU:s direktiv om otillbörlig reklam eller vilseledande marknadsföring för att helt förbjuda ”från-priser”.
Däremot kan KO slå till om säljaren inte har ordentlig täckning för sitt påstående att varan finns för det priset.

Det är ingen lätt väg att gå, att få sitt ärende prövat i EU-domstolen. Man måste vara direkt och personligen berörd. Sedan måste man normalt gå via tingsrätt, kammarrätt/hovrätt och kanske till och med Högsta Domstol/Regeringsrätten.

Eller, göra som Naturskyddsföreningen. Klaga till EU-kommissionen (om det finns fog för det i EU-reglerna), följa hur regeringen försvarar sig och underminera den med andra fakta och se hur ärendet går sin gilla gång hela vägen till domstol.
 
EU-domstolens existens i det svenska samhällslivet har gjort saker mer intressanta.
En myndighet har inte alltid sista ordet längre. Inte ens regeringen.

Om EU-domstolen i ”EU-kollen”, P 4, Radio Kalmar 

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.