Kliv bakåt för EU:s regioner

Sverige har förändrats sedan 1995. Men vad som beror på EU-medlemskapet och vad som beror på att tiderna är annorlunda nu, det är svårt att bena ut.

Svensk regionalpolitik är ändå definitivt en av få tydliga sakersom EU-medlemskapet har förändrat i grunden.
Slut på landsbygdskommunernas uppvaktningar av ministrar. Med mössan i hand bad de Stockholm om hjälp när fabrikerna gick omkull.

EU:s regionalpolitik har inte sett ut så.
När regionalpengarna kom från Bryssel istället, fick kommunerna besked om att samla ihop sig i en större grupp och skriva ihop en gemensam utvecklingsplan.
Den planen kunde Bryssel sedan finansiera hälften av. Om den var vettig.

För ett stenhårt centraliserat land som Sverige, betydde EU-medlemskapet goda nyheter just för alla landsdelar utanför Stockholm.
Regionerna fick ny livsluft, en ny instans att hämta anslag ifrån  och resonera med.
Landet utanför Stockholm har utnyttjat chansen och omskapat sig på sina egna villkor, inte Stockholms.

Västra Götaland, Skåne och Mitt-Sverige fick en ordentlig skjuts, både av pengar och självkänsla.
Stockholm och ministrar fick stå vid sidan och se på.

Nu kan den regionala självmedvetenheten få ett brått slut.
EU håller på att reformera sina regionalpolitiska stöd.

EU-kommissionen tycker det är tryggast att lägga en stark, central hand över regionalpolitiken. Ta bara några av förslagen:

* Bryssel ska kunna frysa stöden om målen inte ser ut att uppfyllas (avstämning en gång om året, skriftligen. Goddag byråkrati!).
* Bryssel ska kunna beordra reformer av nationella institutioner så de blir bättre lämpade att ta hand om regionalstöden.
* Bryssel ska kunna dra in regionalstöd om en medlemsstat bryter mot de ekonomiska reglerna i stabilitetspakten. 

En landsbygd på efterkälken skulle straffas för regeringens synder?
Hoppas det förslaget skjuts ner snabbt.

* Bryssel skulle också sluta kontrakt om utvecklingen med nationen.
Alltså, Stockholm skulle få rätten att förhandla och avtala med EU-kommissonen om Skånes, Norrlands eller Västra Götalands regionala utveckling.

Inte oväntat gillar den svenska centralregeringen EU-kommissionens idéer.
Man har bara ett viktigt tillägg som regionminister Anna-Karin Hatt och europaminister Birgitta Ohlsson är ombedda att strida för i förhandlingarna, när dessa startar i höst: 
EU borde betala ut mindre pengar i regionalstöd. För att kunna minska medlemsstaternas EU-avgift.

Läs här Så vill EU-kommissionen reformera regionalpolitiken

This entry was posted in Regionalpolitik and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.