Kryphål räddar Myrorna

Myrorna är räddade!, EU-kommissionen har låtit sig övertalas att tillåta Sverige undanta icke-vinstorganisationer från moms.

Kommissionens förklaring är som följer (Vanessa Mock, talesman i skatte- och tullfrågor):
”Kommissionen beslöt att avsluta överträdelseproceduren mot Sverige i enlighet med en analys som konkluderar att momsundantaget inte har några snedvridande  gränsöverskridande effekter på den inre marknaden.”

Tolkningen är alltså att andra européer förmodligen inte kommer överge sina egna butiker och störta till Sverige för att handla på Myrorna.
Principen är sådan: Har handeln inte gränsöverskridande effekter så behöver EU inte ingripa.
Sedan finns visserligen många domstolsutslag som säger att det krävs ingen handel, det räcker med potentialen (det skulle kunna uppstå handel) för att saken ska vara en EU-angelägenhet.
Men EU-kommissionen väljer att vara hygglig.

För säkerhets skull fick regeringen lämna en  försäkran till EU-kommissionen:
”…att detta inte kommer att ha en negativ effekt på andra medlemsländers bidrag till EU-budgeten.”
Den delen är lite mer svårtolkad. Är detta en inlindad varning att inte locka andra EU-länder att göra samma sak? Att kommissionen kan komma att ändra sig om budgetläget förvärras på grund av en explosion i välgörenhetsbranschen?

Slutligen följer en direkt varning från EU-kommissionen:
”Emellertid vill vi tydligt understryka att kommissionens beslut att lägga ner detta ärende inte ska tolkas som en ny, mildare policy vad gäller överträdelser mot EU:s momsregler.
Vi insisterar fortfarande på att alla medlemsländer uppfyller det momsdirektiv som de enhälligt har enats om och vi är redo att ta itu med alla överträdelser av dessa regler.”

Och hör sen!

För Magdalena Andersson kvarstår förstås problemet att Sveriges högsta förvaltningsrätt tolkat läget som att Myrorna konkurrerar med andra second hand-butiker och därför måste betala moms.
Högsta förvaltningsrätten är sista instans och lägger fast prejudikat. Det borde inte gå att komma runt.
Men svenska regeringar brukar kunna fixa sånt.

 

This entry was posted in Konkurrenspolitik, Sverige och EU and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.