Lite cred ska euro-politikerna ha

Portugals begäran om akut hjälp med statsfinanserna kändes som ännu en spik i euro-kistan.
Det regnar skarp kritik mot Europas politiker över att man schabblat kring Grekland, Irland och nu Portugal.
Och kritik mot att euron inte fungerar. Att krisen inte är löst.
Eller att politikerna inte kan samla sig till nödvändiga beslut.

Men tar man ett steg tillbaka, så ser man att det har euro-politikerna faktiskt gjort, lite i skymundan för alla svarta rubriker om EU-ledarnas gräl och oenighet.

EU-politikerna och den Europeiska centralbanken har gått in i akuta krislägen och avvärjt kollaps.
Euron är fortsatt stark, betydligt starkare än dollarn.

EU-politikerna har också tagit en rad beslut för att punktera den stora vita elefant som funnits i eurons vardagsrum sedan starten – bristen på en gemensam finanspolitik.

Redan i september klubbades ”den europeiska terminen” – en närgången inblandning i alla EU-länders nationella budgetar.
”Våpen”, den svenska regeringens ekonomiska proposition till riksdagen som ska bli nästa års budget, postas i år till Bryssel samtidigt som den går till riksdagen.
EU-kommissionen kommer läsa, analysera och meddela sina synpunkter. Sedan går den kommenterade ”våpen” tillbaka till finansminister Anders Borg. Hade vi varit ett euroland, eller en krisekonomi, hade kraven att rätta oss efter synpunkterna varit starka.

Därefter har EU-länderna klubbat ”sexpacken”, en serie direktiv som skärper övervakningen av ländernas ekonomi, på de punkter där man kommit för lindrigt undan fram till nu.

Slutligen har euroländerna plus alla utom Sverige, Tjeckien, Ungern och Storbritannien, tagit Euro Plus-Pakten. Den pakten är ett frivilligt åtagande att skärpa upp finanspolitiken, helst enligt tysk modell.

Nästa kris kommer att visa om detta räcker.

Men två saker ser vi redan.
Euron har lyckats överleva en lång, utdragen och djup kris utan att rubbas nämnvärt.
Integrationen mellan EU-länderna blir nu djupare än någonsin.

Lite cred förtjänar väl de utskällda europeiska politikerna för att de faktiskt steppat upp, när det krävdes?  

En längre version av ovanstående publicerades i Internationella Studier (Utrikespolitiska Institutet), nr 1/2011.

This entry was posted in Euron and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.