Löfven kommer applådera och sedan backa

Nu inleds en tung  diskussion om eurons framtid.
Juncker, Tusk och Draghi fick i oktober EU-toppmötets uppdrag att fundera över vilka reformer som krävs för att undvika att liknande kriser bryter ut igen.
Juncker la fram en första idéskiss för euro-reformer för EU-toppmötet redan igår.

Det råder ingen tvivel om att planen för euroländernas framtid handlar om starkare  integration.
Tre punkter är särskilt detaljerade i skissen:
1) Mer bindande åtaganden från högsta politiska nivå för tillväxtskapande strukturreformer.
Flera euroländer använde inte de goda åren under 2000-talet för att genomföra de strukturreformer som alla ändå hade kommit överens om. (Frankrike och Italien inte minst skyldiga). Därför var de oerhört sårbara när kriserna kom.
Junckers fråga till stats- och regeringscheferna blir: Hur tvingar man länder till detta? Kan euro-institutionerna ges mer makt?

2) Ökad arbetskraftsrörlighet.
Detta sägs avgörande för att öka euroländernas anpassning till olika ekonomiska villkor. För sker inte en anpassning till rådande villkor, som ekonomiska teorier om marknaden räknar med, så förvärras en pågående kris.

3) En integrerad kapitalmarknad.
Bland  de hinder som finns för att kapitalet/investeringar ska bege sig till lämplig plats (enligt samma marknadsekonomiska teorier) nämner Juncker speciellt:
Skatter, konkurser, bolagslagstiftning.

En fjärde punkt tar Juncker bara upp i frågeform:
Måste inte euron få en central styrning som gör det möjligt att agera snabbt i en kris?, (vilket USA var kapabelt att göra under den globala finanskrisen men inte euroländerna.)

För svensk del?
En gissning: Både den svenska regeringen och oppositionen kommer applådera reformerna för europeisk del.
För det vore toppen för svensk ekonomi om Europa kunde sparka igång sitt ekonomiska hjul igen och dessa reformer kommer förefalla som en vettig väg dit.

Men – eftersom både regering och opposition gärna lyssnar på sitt svenska näringsliv – bägge kommer se förslagen som en bekräftelse på att Sverige ska vara kvar utanför euron.

Svenskt näringsliv föredrar nämligen att makten ligger kvar i Stockholm som är påverkbart, till skillnad från Bryssel.
Särskilt när man ändå släpps in fullt ut på denna integrerade marknad.

 

This entry was posted in Euron, Globalt maktskifte, Sverige och EU and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.