Lugn i (den europeiska) stormen

Trodde väl det. EU-domstolen låter sig inte dras in i spetsfundigheter som kan vålla oro på marknaderna.

Räddningsfonden , ESM, strider inte mot några EU-fördrag, säger domstolen…. även om anmälaren, irländaren Thomas Pringle, för säkerhets skull kastade in alla legala texter han hittade som ESM möjligen skulle kunna strida mot.

Fast domstolen måste haft en knepig stund för att få till argumentet om varför ESM absolut inte bryter mot fördragets förbud mot att rädda krisande euroländer :
”Regeln om ”no bailout” enligt vilken unionen eller en medlemsstat inte ska ansvara för förpliktelser som har ingåtts av en annan medlemsstat och inte ska åta sig dessa, syftar inte till att förbjuda unionen och medlemsstaterna att bevilja varje form av finansiellt stöd till en annan medlemsstat.”

Nehej.
Det hade man annars kunnat tro. Som okunnig icke-jurist. Men domstolen vet vad förbudet egentligen syftade till:
”Syftet med denna regel är snarare att medlemsstaterna ska iaktta en sund finanspolitik genom att säkerställa att det alltjämt är en marknadslogik som gäller när medlemsstaterna tar på sig skulder.”

Dåså.
Lugnet återställt.

This entry was posted in Euron and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.