Med tänderna vässade… eller?

Som vi alla vet är det Tyskland som har valt Europas metod för att bekämpa eurokrisen: Euroländerna ska tvingas att spara sig ur sina problem.
Det kan ta tid men då får det ta sin tid. Säger Angela Merkel vars land slår nya handelsrekord.

De krisåtgärder som europolitikerna har lagt ner alla sina krafter under 2011 var därför – logiskt nog – att skärpa övervakningen av svajig ekonomisk politik och straffa den som inte sköter sig.

Idag skulle det första beslutet under den nya, hårdare regimen komma.

Från EU-kommissionens sida har fem länder pekats ut som tänkbara offer: Belgien, Cypern, Malta, Polen och Ungern.
Ingen av de fem ser ut att klara att hålla sina budgetunderskott lägre än de önskade 3 procenten av BNP. 

Rent politiskt sett – om EU-kommissionen ville demonstrera att numera gäller nya, hårda tag – så skulle det ge mest utslag att straffa Belgien och Polen.
Malta och Cypern är så små att det kvittar liksom.

Ungern ger inga poäng för tuffhet. Landet är så självklart i strykklass eftersom regeringen är i öppen konflikt med EU på en lång rad punkter.
Förra veckan åkte ju EU-kommissionen och IMF under offentligt huffande och puffande hem från Budapest utan att fullfölja förhandlingar om nya nödlån. Ungern hade då trots protester från EU tagit ifrån landets centralbank sin självständighet (för att inte tala om att press- och religionsfriheten är inskränkt).

Nå, men nu är dagen inne och beslutet offentliggjort. Det blev bara Ungern som varnas under det nya övervakningssystemet.

Ungern måste nu genomföra de besparingsåtgärder som kommissionen kräver – och bara en majoritet av EU:s finansministrar kan hindra detta. 
Så ser den nya regimen ut.
(Jo, och någonstans längre fram hotar böter, men vem skulle egentligen ta ut det av ett land i ekonomisk kris? Ärligt talat?)

Belgiens nya regering satt i krismöte i helgen och letade fram fler miljarder att spara för att slippa hängas ut.
Maltas finansminister hittade också några poster för ett par dagar sedan.
Polen… ja, från Polen hörs löften om att det kommer gå jättebra under 2012.

Det är väl bra men på sätt och vis synd också.

För vem blir övertygad om att EU-kommissionen kommer visa tänderna i fortsättningen när det det politiskt pestsmittade Ungern som enda land hängs ut för ett alltför stort budgetunderskott?

This entry was posted in Euron and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.