Ministrar som pratar strunt

Hoppsan – det är tydligen inte alls som regeringen har sagt, att kärnkraftsindustrin ska stå för kostnaderna vid en svensk kärnkraftsolycka.

Det var annars ett av sockerpillren som regeringen gav oss när de beslöt att glömma den utlovade nedläggningen av kärnkraft. Istället tillåts industrin att bygga 10 nya reaktorer när de gamla måste skrotas.

Miljöminister Andreas Carlgren försvarar sig med att betalningsansvaret inte kan börja gälla ännu. Alla EU-länder måste godkänna en viss Pariskonvention samtidigt, säger han. 

Struntprat.

För det första är Pariskonventionen inte EU:s. Den är framförhandlad inom OECD.

För det andra måste inte alla länder ratificera en konvention samtidigt.
Tvärtom bestämmer de länder som skrivit under själva när deras parlament ska ratificera den. Det kan gå fort och det kan ta många år.

För det tredje räcker det med att 5 länder ratificerat just det här viktiga tillägget av Pariskonventionen. Det behövs inte 27 EU-länder och verkligen inte samtidigt.

Två har redan gjort det. Inte Sverige.

Slutligen, vad som verkligen gör Carlgrens försvar till struntprat är den proposition som ligger i riksdagen.
Där står istället att ”Den nya regleringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer”.

This entry was posted in Ministrar o struntprat and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.