Myndigheter möter motgång

Det kom ett bra beslut och en intressant dom från den svenska Högsta Förvaltningsdomstolen:
En dator är inte en TV.
Det betyder att Sveriges Televisions ganska fräcka sätt att skaffa sig extra-inkomster genom att beskatta alla som har en dator, en padda eller en mobiltelefon, går om intet.

(Domstolen resonerar lagtext, själv tycker jag det räcker med att konstatera att SVT inte tillåter någon att se deras TV-program på webben i realtid, lägger ut ganska få av sina program på webben och tar bort dem efter en vecka.)

Det intressanta är att en svensk domstol här inte faller undan för politikernas önskemål vilket annars är en lång, svensk domstolstradition – att gissa vad lagstiftarna egentligen menade = att döma som de idag önskar att texten borde varit.
Istället förhåller domstolen sig enbart till existerande text och konstaterar att den inte räcker för att avgiftsbelägga alla tänkbara elektronisk apparater.

Personligen tror jag att detta är en EU-smitta på svenskt rättsväsende.
EU-domstolen gör sig Högsta Domstolar i många delar av världen; tolkar den lagtext man lägger framför dem och tar ingen hänsyn till om lagstiftarna då eller nu egentligen önskar något annat.

Tingsrätten i Södertörn har inte upptäckt att nya tider råder. Där dömer man att kopieringsavgiften som ligger på alla tomma kassettband, också kan plockas in på alla Iphones.
Eftersom det går att lagra musik på en IPhone.
Tingsrätten behöver nu bara läsa TV-domen från Högsta Förvaltningsdomstolen för att begripa att de agerat enligt gamla broschyrer, från den tiden när svenska myndigheter fick de domar de önskade.

Nya tider, det tar lite tid att vänja sig.
Reaktionen på TV-domen från myndigheten Radiotjänst och det statliga bolaget SVTs VD är mycket svensk och följer det gamla mönstret: ”Inte rättvist” och ”bekymrande” säger VD Eva Hamilton. ”Överraskande. Inte vad vi väntade oss”, säger VD:n för Radiotjänst, Carl-Gustav Johansson.

Hm. Borde statliga befattningshavare uttrycka privata känslor inför lagtexter? Eller borde de  nöja sig med tillämpa dem?

Radiotjänst går steget längre. VD Johansson påstår att de har gjort rätt fram till dagen då domen föll och därför inte behöver betala tillbaka de 75 miljoner som bolaget samlat in genom att överskrida lagen.

SVT:s VD Eva Hamilton – mer korrekt – skickar direkt en beställning till riksdagen: Fixa nya lagar pronto, så vi kan få in mer pengar.

This entry was posted in EU-rätten. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.