Nu blev det snurrigt, Ylva Johansson

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tycker sig ha kommit på ett nytt sätt att ge svenska fack tillbaka en del av den makt som de förlorade genom EU-domstolens mål i Laval-fallet för sex år sedan.

Detta är förvirrande på så många nivåer.
Sveriges Radio rapporterar så här om saken:
”…att fack och arbetsgivare i Sverige ska kunna sluta ett så kallat bekräftelseavtal för arbetstagare som kommer hit från andra EU-länder. Facket ska ha rätt att strejka för ett sådant avtal.
Det skulle innebära att den svenska fackliga organisationen får en ny kontrollfunktion.
– Ja det blir ju det (säger Ylva Johansson). Är man två parter som sluter ett avtal så är det ju två som äger det avtalet och har att säkerställa att det upprätthålls.”

Fack och arbetsgivare i Sverige ska kunna sluta avtal för arbetstagare från andra EU-länder?
Vi vet ju att det inte går, Lavaldomen handlade precis om detta. En utländsk arbetsgivare har rätt att teckna kollektivavtal med sina arbetstagare i sitt hemland och låta dessa gälla även under utstationering.

Facket ska ha rätt att strejka för de nyuppfunna avtal ministern talar om?
Facket kan strejka redan idag.
Facket kontrollerar också avtal redan idag – så långt de bara hinner – att arbetstagare har kollektivavtal, om inte svenska så åtminstone utländska.
Inget nytt så långt, alltså.

Kontroller eller ej, vad facket inte kan är kräva att utstationerade arbetare får samma lön som svenska arbetare.
Detta upplever svenska fackförbund som sitt grundproblem.

Enligt EU:s regler måste alla tillfälliga arbetare i Sverige garanteras minst de miniminivåer som gäller för svenska arbetare – för löner, ledighet, försäkring, arbetsmiljöskydd, osv.
Men i Sverige existerar ingen miniminivå för löner.
Det finns många kollektivavtal och alla täcker någon grupp anställda.
Inget avtal täcker samtliga.
Därför kan Sverige inte kräva att gästande arbetare får samma lön som svenska arbetare.

Problemet är olösligt så länge Sverige inte lagstiftar om minimilöner.

Jaha men en större kontrollfunktion för facket än man har  i dag, åtminstone?
Jodå. Det kan facket få.
Nya EU-regler  om detta klubbades nämligen detta i maj i år.

EU-reglerna handlar specifikt om att skärpa kontrollerna av utstationerade arbetare.
Det fuskas för mycket, det händer alltför ofta att utstationeringen är påhittad av arbetsgivaren som gärna betalar lägsta möjliga lön. I själva verket har de anställda mer eller mindre flyttat permanent till värdlandet.
Och bor man faktiskt i Sverige gäller helt andra regler, då gäller svenska kollektivavtalslöner.

En av nyheterna som svenska LO verkligen uppskattar med de skärpta EU-reglerna är att ett EU-land får lägga ansvaret på huvudentreprenören på t ex ett bygge, att alla underleverantörer följer reglerna.
Då blir det mycket svårare att fuska.
Detta har LO länge önskat få göra men den borgerliga regeringen har tövat.
(Byggnads fick dock sin motpart att gå med på det redan i våras – efter att EU-regeringarna godkänt de nya reglerna men några dagar innan det klubbades i Europaparlamentet).

Inom två år senast måste Sverige ha infört de nya EU-reglerna.
Är detta vad  Ylva Johansson tänker på när hon lovar ”riva upp” Lex Laval och ge svenskt fack starkare kontrollfunktion?

Eller har hon kommit på något helt annat som radioreportern misslyckas med att förklara för oss?

 

This entry was posted in Ministrar o struntprat, Sverige och EU and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.