Nytänk hos sossarna

Hur stor inverkan har en partiledare? De svenska socialdemokraterna har länge famlat vilset i frågan om EU – vill se praktiska resultat men varit rädda för att förlora makt. Fackförbunden har varit mindre räddhågsna.

I det förslag till nytt partiprogram för socialdemokraterna som tagits fram – under partiledare Stefan Löfven, f d chef för Metall – har en del av vacklandet kring EU försvunnit.

Så här står det i nuvarande partiprogrammet, från 2001:
”Socialdemokratin vill arbeta för en ordning där EUs medlemsländer kan utvecklas efter sina egna förutsättningar, samtidigt som de nära samarbetar kring gemensamma syften. En flexibel organisation där samarbetet kan se olika ut inom olika områden, och där medlemsländerna kan samarbeta med varandra i skiftande konstellationer är det bästa svaret på behoven i en föränderlig värld.”

Låter väl trevligt!… men kanske inte optimalt för ett litet land som Sverige.
EU har gott om samarbeten i skiftande konstellationer idag: Euron, Schengen, Fiscal Compact, Prumfördraget, Stadgan för medborgerliga rättigheter,  asylsamarbetet, polissamarbetet…

Låter detta som socialdemokraternas vision uppfylld? Då ska vi kanske komma ihåg att 17 EU-länder är med i allt. Allt.
Så var tror vi den egentliga makten finns koncentrerad…?

Det nya programförslaget som partiet ska ta ställning till på kongressen i april, ser lite annorlunda på saken:
”För att detta samarbete ska bli effektivt är det nödvändigt att medlemsländerna överlämnar en del av sin makt till EU:s beslutande organ.”

Pragmatiskt. Särskilt om man kopplar detta tänk till ett nytt, litet stycke längre fram i partiprogrammet, om den globala utvecklingen:

”Där västländerna tidigare har utgjort världens maktcentrum, är det idag i andra länder som den ekonomiska tillväxten är som starkast och mest ihållande. Detta kommer att få stora konsekvenser, inte bara för den ekonomiska ordningen i världen, utan också för den politiska och kulturella.”

…för några av dessa länder är ju inte särskilt demokratiska…vilket gör att ett starkt Europa blir viktigare än förut. För Sverige.

Kan bli intressant att följa sossarnas fortsatta hållning till EU när Unionen kommit förbi det tyska valet och kan börja diskutera maktfrågor igen.

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.