Om inte nu, så när?

”Okej, den här gången kanske inte euron gick under. Heller”, skriver Financial Times´ krönikör Wolfgang Munchau.
Men nästa gång, då smäller det!

This entry was posted in Euron. Bookmark the permalink.

2 Responses to Om inte nu, så när?

  1. ylvanilsson.se says:

    Sant – krisen visar oss vad vi inte sett tydligt i normala tider. Om vi skulle diskutera detta lite oftare istället för att avfärda problemen vi befinner oss i med ”slarviga” sydeuropéer…

  2. Manfred says:

    Bankräddningen tydliggör, vad som inte beaktas i normala tider: bankernas kreditvärdighet och deras roll som allmän kreditgivare och geldenär i samhället, är den politiska maktens verk. Staterna har auktoriserat bankerna till det. Bankerna kan återfinansiera sina affärer hos centralbankerna med nya skulder, dvs.de kan byta skulder mot „färska“ pengar, få likviditet. Staternas centralbanker ga-ranterar för affärsbankerna att skulder och pengar är likvärdiga. Därmed har staten stiftat bank-sektorns makt. Staterna vill ha det på det viset!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.