Opinionsmätningar i all ära…

Svenskarna gillar EU lite mer just nu än förra året. Detta berättar SOM-institutet som följer saken noggrant, år för år.

SOM-institutet vet också varför:
”…Men precis som när EU-opinionen rasade nedåt åren 2011 och 2012 är den lilla uppgången 2013 mycket tydligt förknippad med svenska folkets bedömningar av ekonomin.
Opinionsfallet 2011-2012 orsakades av att allt fler svenskar gav EU och EU-medlemskapet skulden för lågkonjunkturen.”

En möjlig orsak till att svenskarna trodde att EU låg bakom den globala finanskrisen kan ju vara att rapporterna i svenska massmedia lätt kunde tolkas just så.
Och därför blir också värdet av SOM-institutets mätningar ganska ointressanta.

SOM-institutet har till exempel hållit noga reda på vilka politiska sakfrågor som svenskarna tycker är mest viktiga. År efter år.
Under kärnkraftsdebatten heta dagar i mitten av 1980-talet var miljö mycket högt på dagordningen. Sedan faller miljö rätt långt ner på skalan, fram till klimatdebatten 2006-2009 då det hoppar upp i topp igen.

Sysselsättning anses aldrig oviktigt men toppar drastiskt under 1990-talets krisår för att falla tillbaka och stiga brant igen när den globala finanskrisen närmar sig Sverige 2010.

Sjukvård betraktas likaså som en rätt angelägen fråga men den riktiga toppen nås först när debatten om vinster i välfärd når oss i slutet av 1990-talet.

Kort sagt, en enklare väg till samma resultat blir att läsa tidningarna för att få ett tips om hur vi svenskarna tänk. För blir vi matade med en likalydande historia gång på gång så utgår vi efter ett tag från att det nog ligger något i det här.

En optimistisk slutsats är ju förstås att svenskarna är inte dummare än att de kan ändra sig.

 

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.