Stalltips: I Europa kommer öst och väst att mötas

Att kalla den uppenbara sprickan mellan Östeuropa och Västeuropa i flyktingfrågan för en ”EU-kris” leder tankarna fel.
Det finns inga krav i EU:s regelverk på EU-länder att ta emot ett visst antal människor eller att dela ansvaret för dem som nu anländer till Europa.
Inget land bryter mot EU-regler bara för att de uppför sig brutalt, egoistiskt eller inhumant.
Det är ingen EU-kris i meningen att det skulle ge EU problem med att fungera.

Spelar tankefelet någon roll alls?
Ja, det gör det.
Det tillåter politiker som Margot Wallström och David Cameron att komma undan med idiot-uttalanden som att ”EU måste ta ansvar”.
Nix. i det här läget är det EU-länderna som måste ta ansvar… t ex genom att bestämma sig för att tillåta EU ta ansvar.

Vad EU har på sitt bord just nu, är just en sådan begäran från Tyskland och Frankrike att medlemsländerna ska agera – genom att införa nya EU-regler som fördelar flyktingarna över kontinenten.
Det vore ytterligare ett steg i tajtare integration

Vi har alltså exakt samma situation som under försommarens Greklandskris. Det finns inga EU/euroregler som ålägger andra länder att rädda ett djupt skuldsatt euroland.
Tvärtom, det finns regler som löst antyder att man inte borde göra just det.
Rent formellt stod ett land (Grekland) inför 18 andra länder (eurozonen) och bad dem – helt utanför regelboken – att låna ut pengar.
När euroländerna sa ja till detta (efter ett obehagligt halvår av elaka gräl), innebar det ett nytt steg i närmare europeisk integration.

Den gången, precis som nu med flyktingströmmen, utbyttes för en stund bland politiker och massmedia det vanligaste EU-mantrat ”EU ska sluta lägga sig i så mycket” mot ett annat: ”EU måste göra något”.

Svenska politiker som aldrig tycks kunna hålla rågång mellan principer och praktisk politik utropar glatt att EU borde ge mer pengar till flyktingmottagande – pengar som EU inte haft  i sin budget om just svenska politiker hade fått sin vilja igenom.

Tankeförvirringen är total (och inte bara bland svenska politiker); ena dagen bromsa att EU ges makt och pengar, andra dagen kräva att EU agerar.

Men åter till flyktingarna – tänk om östeuropéerna vägrar gå EU-vägen den här gången? Och om de får stöd av de länder från ”gamla” EU som ligger närmast dem i syn på migration (Storbritannien och Danmark)?

Vi kan direkt stryka brittiskt och danskt inflytande – de har en opt-out från invandring- och asylfrågor så de finns inte med i diskussionerna.
Fyra hökar möttes i Prag i fredags för att samordna sitt motstånd mot det tysk-franska förslaget: Ungern, Tjeckien, Polen och Slovakien (Kvartettens alternativ: ”Hjälp dem på plats”).
Tätt bakom dessa finns de tre baltiska staterna.

Alla i gruppen är djupt ovana vid invandring, har i stort sett inte tagit emot några flyktingar hittills och för inhemskt en öppet rasistisk diskussion där bland det vänligaste som sägs är att muslimer är inte välkomna.

Men Polen kan vi ändå plocka bort från gruppen, helt enkelt för att den polska övergripande målsättningen är att bli ett centralt land i EU. Det kräver goda relationer med i första hand Tyskland.
Polens politiker har därför  tonat ner sin retorik och gått över till att ursäkta sig med en förväntad inströmning av ukrainska flyktingar som man behöver hålla sig redo för.

De tre baltiska länderna är oerhört försiktiga med att göra sig omöjliga i Bryssel. Deras mest akuta verklighet är att de har Putin som närmaste granne och hot. De vill inte ens föreställa sig ett liv utan EU, utan Angela Merkel, bakom ryggen.

Ungern är så långt ute på extremen i snart alla frågor att inte många länder vill befinna sig i sällskap med den; Kompis med Putin, öppet odemokratiskt, gör razzior mot NGOs och har infört presscensur…

Gruppen motståndare mot flyktingfördelning är en svag grupp, för allt sitt buller. EU:s hårda kärna har löst upp den slags motstånd tidigare.
En näraliggande lösning vore att låta vägrarna köpa sig fria med bidrag till mottagande länder.
Ta en titt på hur ekonomin går i de östeuropeiska länder som nämns här ovan. En sammanfattning är: Väldigt bra.

Men det finns en underliggande logik i det som händer, som gäller Grekland, som gäller flyktingfrågan såväl som Storbritannien.
Den är att EU-länder som ställs inför stora problem alltid vänder sig till övriga EU-länder för stöd. Och de får det.
Unionen är en gemenskap. Det gäller om det finns skrivna regler för det eller ej.

Och därför ställer man upp nu när Tyskland behöver assistans.
(Bara tanken att neka, efter vad Tyskland gjort för Östeuropa?!)
EU kommer att sy ihop ett system för flyktingmottagande och det lär bli lite hipp som happ men det blir ett gemensamt ansvarstagande.

Det kommer förstås att cementera ytterligare idén om att vi – trots allt – lever i en gemenskap i Europa.
Mer integration, alltså.

Och här någonstans börjar utvecklingen möjligen leda till en kris, en kris för de länder i Europa som inte står ut med detta.
Storbritannien?
Ungern?
Tjeckien?
Slovakien?
Var och en får själv väga för och emot, men gratis är EU-medlemskapet inte.

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Stalltips: I Europa kommer öst och väst att mötas

  1. Stefan Höjelid says:

    Insiktsfull kommentar Ylva som visar att retoriken i EU-SAMMANHANG sticker iväg och ofta blir motsägelsefull. Inte minst från sbenskt håll. Polen tror jag mig veta är inte riktigt vana vid den här sortens diskussion och har inte heller i nuläget strukturer för asylmottagande i stora mängder. Men det kommer… tar bara lite tid.

    Ibland talas i debatten om nordiska värden och nordisk gemenskap som alternativ till EU. Glöm det… shame on Dk!!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.