Steget efter GMO, klonat och nano

Vad livsmedel anbelangar, ligger EU:s lagstiftare ständigt ett steg  efter.
Minst ett steg.

Den här veckan gör parlamentet ett försök att komma ikapp verkligheten när det gäller genmodifierade grödor.

Det kan ju verka neutralt och rationellt med EU:s regler här, eftersom de låter en vetenskaplig utredning avgöra vilka genmodifierade produkter som bör få släppas på den europeiska marknaden.
Så går det till, myndigheten Efsa utvärderar och rekommenderar.

Men i flera år nu har rätt många medlemsländer ändå vägrat släppa in GMO:s, godkända eller ej.
Folkopinionen gillar inte GMO.

Är folk irrationella?
Tja, de bygger kanske inte sina misstankar på vetenskaplig forskning. De bygger den mer på erfarenheten.

Hur många gånger har larmen om cancerrisk i matvaror regnat över oss de senaste 20 åren?

Forskarna är ständigt ute i efterhand med sina besked. Liksom lagstiftarna.
Då är det knappast irrationellt att visa misstänksamhet mot manipulerad mat.

Men i krocken mellan rationella lagar och en ilsken hemmaopinion, har lagstiftarna i åratal låtit hanteringen av nya GMO-produkter studsa fram och tillbaka mellan Efsa, kommissionen, kommittéer och ministerrådet.
Alltid med samma resultat – schack matt. Flera länder vägrar ta emot.

Så nu tar  parlamentet den här veckan nya regler som åtminstone gör det TILLÅTET för ett medlemsland att vägra odla GMO på sin egen mark.

Många, många steg på efterkälken hamnar lagstiftarna när det gäller två andra nyheter i vår mat.
Ett nytt EU-direktiv var tänkt att reglera nanopartiklar i livsmedel – så ynkligt små att livsmedelsindustrin tycker de är toppen att använda i mat, de tränger in i blodet och hjärnan direkt, utan att passera gå.
Ingen forskare kan förstås ännu säga hur detta påverkar oss.

Men det blidde inga EU-regler för nanopartiklar. Förhandlingarna
 kraschlandade efter oenighet mellan Europaparlamentet och EU-regeringarna. 

Just nanopartiklar var man egentligen ganska överens om. Det var om klonade djur på matbordet som enigheten sprack.

Det är dyrt att klona djur och därför inte lönsamt att snabbt slakta och äta upp dem. Djuren blir för övrigt ofta sjuka och dör i förtid. Däremot använder man istället klonade djur för avel.

Europaparlamentet ville först förbjuda kött och mjölk från klonade djurs avkomma i maten. Det ville inte regeringarna.

Nå, då ville EP i så fall se till att livsmedel från klonade djurs avkomma åtminstone var märkt, så att konsumenterna får en chans att välja bort dem.
Det ville regeringarna inte heller.

Därför dog hela det nya lagförslaget om ”nya livsmedel”, med kloning, nanopartiklar och allt.
För så ser EU-processen ut när de två lagstiftarna inte kan enas. Man får börja om från början.

Räkna med flera år innan nya regler kan formuleras, förhandlas och komma på plats.
Tills vidare får nanopartiklar och avkomman av klonade djur fritt ingå i maten.

Om inte folkopinionen tar över och sätter stopp för det på egen hand.

Om detta pratade vi i ”EU-kollen” på Radio Kalmar, onsdag den 13 april.

This entry was posted in Fritt o rörligt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.