Svenskt ledarskap i utrikespolitik

Tankesmedjan ECFR har rankat de europeiska ländernas och EU:s utrikespolitik.
EU får B på de flesta relationer till exempel med Kina och med USA och ett C- för sina ryska relationer.

Här kan vi också utläsa hur Sverige agerat utrikespolitiskt under året som gått.
Oväntat nog får det lilla, lågprofilerade, landet Sverige titeln ”ledande” på tio utrikespolitiska områden.
Vad har vi gjort för att bli klassade som ledande i delar av europeisk utrikespolitik?

Jo, vi har drivit frågor om bistånd, humanitär hjälp, pressfrihet, tagit hand om syriska flyktingar och hjälpt Somalia humanitärt, med flyktingar och piratjägare.
Och så har vi tryckt på för ett frihandelsavtal med USA (vilket just nu har grava problem) och för att öppna fler kapitel med Turkiet (vilket dock diskret har upphört att vara officiell EU-politik eftersom Erdogan visat sin mörka sida.) 

Detta var sju punkter varav ingen sorterar under traditionell utrikespolitik. De handlar om bistånd, demokratistöd, flyktingpolitik, EU-politik, försvar och handelsfrågor.
Mycket lite av detta kan alltså hänföras till vår flygande holländare till utrikesminister, Carl Bildt.

Så följer tre punkter där vi ”lett” i just traditionell utrikespolitik och här återfinner vi Carl Bildt:
Vi anses vara ledande i att göra påtryckningar på Ryssland så att de låter  våra östra grannar vara ifred, har stött Timoshenkos återfående av sin frihet och har pressat på Ryssland att använda sitt inflytande till att få slut på konflikten i Syrien (just här känns det kanske som om Putin inte behövde pressas särskilt hårt  för att agera som han gjorde).

Slutsats: Svensk utrikespolitik hör till de  ledande i Europa när det gäller att pressa Ryssland.

”Scoreboards” av det här slaget blir så grovhuggna att de brukar fånga verkligheten ganska illa. Men den här bilden tycker jag mig känna igen.

För övrigt ger ECFR betyget ”slacker” till svensk utrikespolitik på en punkt:  Att pressa på för ett tufft, europeiskt svar på Snowdens avslöjanden.
Så sant.

This entry was posted in Sverige och EU, Utrikespolitik and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.