Tag Archives: öppenhet

Mer påtvingad öppenhet från Bryssel

Riksdagen har just bestämt att fler myndigheter måste ställa upp med ”vidareutnyttjande” av information och dessutom göra det till lägsta möjliga kostnad . Det handlar om att få tillgång till stora mängder insamlade data om t ex väder och vind, avstyckade … Continue reading

Posted in Sverige och EU | Tagged , , | Leave a comment

Svensk öppenhet halkar efter EUs

Och så var då ännu ett litet steg taget framåt: EU-kommissionen och parlamentet lanserade igår en bättre version av sitt gemensamma register över lobbyister. Det är inte bra nog. Många lobbyister ger felaktiga uppgifter om hur mycket de lägger ner … Continue reading

Posted in Sverige och EU | Tagged , , | Leave a comment

Omkörda av EU på öppenhet

EU-regeringarna beslöt idag att offentliggöra vilket förhandlingsmandat de har gett EU-kommissionen för frihandelsavtalet med USA. Detta gör ministerrådet (bland annat…) efter påtryckningar från EU:s ombudsman som argumenterat att insyn i förhandlingar om saker som rör dem, är det minsta som medborgarna … Continue reading

Posted in EU-rätten, Sverige och EU | Tagged , , | Leave a comment

EU:s öppenhet trumfar den svenska (igen)

I slutet av november lyckades den svenska regeringen få riksdagens okej på att den ensam ska få bestämma vilka dokument från EU och utlandet i övrigt, som ska vara hemliga. Regeringen påstod att EU krävde detta av oss. Annars skulle nämligen inget EU-land vilja … Continue reading

Posted in EU-rätten, Sverige och EU | Tagged , , , | Leave a comment

Öppen, mer öppen, mest öppen…

EU lagstiftar mer öppet än Danmark, skriver det danska journalistförbundets tidning. EU-domstolen avgjorde i oktober att EU:s ministerråd måste vara öppen med hur regeringarna agerar när de förhandlar lagar i EU. Organisationen Access Info Europe hade begärt ut ett arbetsdokument men fick ut det … Continue reading

Posted in Sverige och EU | Tagged , , , | 1 Comment