Tag Archives: riksdagen

Mer påtvingad öppenhet från Bryssel

Riksdagen har just bestämt att fler myndigheter måste ställa upp med ”vidareutnyttjande” av information och dessutom göra det till lägsta möjliga kostnad . Det handlar om att få tillgång till stora mängder insamlade data om t ex väder och vind, avstyckade … Continue reading

Posted in Sverige och EU | Tagged , , | Leave a comment

EU:s öppenhet trumfar den svenska (igen)

I slutet av november lyckades den svenska regeringen få riksdagens okej på att den ensam ska få bestämma vilka dokument från EU och utlandet i övrigt, som ska vara hemliga. Regeringen påstod att EU krävde detta av oss. Annars skulle nämligen inget EU-land vilja … Continue reading

Posted in EU-rätten, Sverige och EU | Tagged , , , | Leave a comment

Bra jobbat, riksdagen

17 procent av alla invändningar mot nya EU-förslag – för att de överskrider eller är och tassar i gränsen av EUs befogenhet – inlämnades av den svenska riksdagen. Det här är alltså en lista över hur EU-ländernas nationella parlament utnyttjar … Continue reading

Posted in Sverige och EU | Tagged , , | Leave a comment

Euro plus… minus Sverige

Mindre än två månader efter att tyska förbundskanslern Angela Merkel och franske presidenten Nicholas Sarkozy krävde av sina eurofränder att skärpa samordningen av finanspolitiken, har alla euroländer enats om att göra så. Plus sex icke-euroländer. Sverige väljer att stå utanför. … Continue reading

Posted in Euron | Tagged , , , , , , , | Leave a comment