Tag Archives: Strasbourg

Oförtröttligt trötta på flyttcirkusen

Europaparlamentet ger inte upp lätt. Ett femtielfte försök att få slippa flytten mellan Strasbourg och Bryssel görs i novembersessionen. Ledamöterna tänker utnyttja sin nya (från Lissabonfördraget) rätt att få föreslå fördragsändringar. De tänker föreslå att Europaparlamentet ska få besluta om … Continue reading

Posted in Övrigt | Tagged , , | 1 Comment

Ni ska pendla och hör sen!

Europaparlamentets senaste försök att minska sitt resande till Strasbourg har gått på pumpen. Frankrike tog den här gången EU-domstolen till hjälp för att tvinga ner parlamenterikerna till sin sydliga stad. Det var i mars i år som Europaparlamentet med stöd … Continue reading

Posted in Övrigt | Tagged , , | 1 Comment