Toppmötets Donald Duck

”The exceptionally easy access to Europe is one of the main pull factors for refugees”, påstår Europeiska rådets ordförande inför veckans toppmöte om flyktingströmmen.
Exceptionellt lätt att ta sig till Europa?

Det känns ovanligt att läsa konklusioner FÖRE ett toppmöte. För det är väl EU-regeringarnas samlade åsikt som deras ordförande Donald Tusk framför?
Hans föregångare Herman van Rompuy nöjde sig alltid med att berätta om toppmötets samlade åsikt efter toppmötet.

Men Tusk vill synas och höras överallt, hela tiden,likt en annan berömd Donald.
I sina tweets har han en märklig förmåga att ständigt stå i centrum.
”Jag” har beslutat att kalla till toppmöte, heter det även om det är allmän kunskap  att Merkel&Hollande begärt ett extramöte.
”Jag” bjuder in ECBs ordförande Mario Draghi till euro-toppmötet, läser vi, även om det står i stadgarna att han alltid ska delta.
Efter en lång natts krismöte kallar han in en grupp Bryssel-journalister för att berätta ”anonymt” att det var han personligen som förmådde Merkel och Tispras att stanna kvar och lösa sina mellanhavanden.

Tusk reser som en skottspole (mest österut) och deklarerar EU:s brinnande intresse för än för det ena landet, än det andra.
Han reser till Bulgarien och hävdar, på eget initiativ, att Bulgarien lever upp till kraven för att bli ett Schengenland.

På senare tid tycker Tusk ofta till om flyktingfrågan. Emellanåt twittrar han om medmänsklighet men det är snarast undantag.
För det mesta går det i stil med…:
”In addition to solidarity, we need responsibility and common sense. Europe without external borders equals Europe without Schengen.”

Och han varnar oss:
”Quite long queue of political machos to replace mainstream leaders if not able to guarantee security & order for their community.”

Tusk lovar i dagarna ut ”eftergifter” från EU till den instabila, odemokratiska ledningen i Turkiet, om de börjar bromsa flyktingarna lite bättre.
I nästa andetag får turkarna veta att det förstås inte blir några eftergifter om de inte sköter sin del av arbetet:
”An agreement with & concessions to Turkey only make sense if it effectively reduces influx of migrants.”

Vi hade redan en ”politisk” EU-kommission.
Med Donald Tusk har vi fått en politisk rådsordförande också.

This entry was posted in EU:s maktbalans and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Toppmötets Donald Duck

  1. ylvanilsson.se says:

    Jag måste väl erkänna att det är inte bara du, jag har flera i omgivningen som gör detsamma…medan jag misstänker Tusk för att glömma vara ”honest broker” och istället driva sin egna synpunkter. Vi får se, helt enkelt, han är ändå rätt ny ännu.

  2. Bengt O. says:

    Dina exempel verkar kanske litet off color men jag applåderar nog, i tysthet, en ordförande som rycker åt sig litet initiativ. Vad EU behöver är mer överstatlighet, inte mindre, och rådet är den största stötostenen i det sammanhanget. Om ordföranden vågar ta på sig att tala för alla medlemmar välkomnar jag bara detta.

    Tror inte att du verkligen ser van Rumpoy som en förebild?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.