Upp och hoppa, Eskil!

Livsmedelsverket lägger ner sina försök att ge svenskarna råd om hur de kan äta klimatsmart mat, rapporterar Sveriges Radio.

Från EU-håll gillade man nämligen inte parollen: ”Handla närodlat.” Det kan ju bli diskriminerande mot icke-svenska livsmedelsproducenter. 

– Det var flera påpekanden från andra EU-länder, minns jordbruksminister Eskil Erlandsson vagt.
Jaha. Jag slår vad om att några länder inte gillade idén med att minska på köttätandet. Danskarna, kanske. Irländarna, helt säkert. De vill sälja sina produkter.

Men man måste inte i alla lägen lägga sig platt för ”EU”, Eskil Erlandsson. 

EU består av flera delar. Kommissionen, till exempel. Som har ett väldigt klimatvänligt miljödirektorat och en hårt arbetande klimatkommissionär i Connie Hedegaard (och hon behöver allierade).
Europaparlamentet – proppfullt med seriösa klimatvänner som brukar vinna sina omröstningar.
En brittisk, tysk och spansk regering med allvarligt menade klimatambitioner. 

”EU” står under hård press från flera håll att driva idén med klimatsmart mat, och just mindre transporter/mindre kött – är helt självklara inslag i en sådan diet.

Alliera dig med de forskare och organisationer som driver frågan, Eskil!
Där finns t ex EU-finansierade forskare som kommit fram till samma slutsats som Livsmedelsverket.

Förra året fick  50 av Europas ”topp-forskare” i uppdrag – av ingen mindre än EU-kommissionen – att utarbeta kostråd för européerna.

I det här fallet är det kortsiktiga producentintressen som står mot miljöhänsyn.
Jordbrukarintressen har alltid extremt lätt att få gehör i EU. Det är väl inget skäl att backa?

Får du inte skriva dina kostråd som du vill, kan du envist och irriterande driva frågan om klimatsmart mat vid tusen andra tillfällen.

Var fanns du och Livsmedelsverket till exempel i våras när EU-kommissionen efterlyste synpunkter på modernare regler för upphandling?
Här skulle du ha slagits för rätten för kommuner att lägga in kravet ”närodlat” när de upphandlar mat till skomatsalar och äldreboende – både klimatsmartare och godare.

Ta striden, Eskil!

This entry was posted in Ministrar o struntprat, Sverige och EU and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.