Vetenskap befriad från politiken

EU-kommissionens förre ordförande Barroso skaffade sig 2011 en ”chief scientific adviser”. Idén kom från den brittiska regeringen som (ensam i EU) har en sådan. ”Advisern” blev den brittiska molekylärbiologen Anne Glover.

Den sympatiska tanken bakom utnämningen var att ”politiska beslut ska grundas på vetenskap”.
Tänk så mycket enklare det blev för Barroso, när en expert kan tala om för honom vad som är rätt.

Förra veckan bestämde Barrosos ersättare Jean-Claude Juncker att inte låta denna chefsvetenskapsperson fortsätta under den nya kommissionen.
Många vetenskapsmän protesterar i flera öppna brev. Att vetenskapliga bevis får bli grunden för europeisk politik  är enormt viktigt, understryker de.

Men det var när vetenskapen övergick i politik som problemen visade sig.
Som EU-kommissionens vetenskapliga chefsrådgivare uttalade sig Glover positivt om skiffergas-utvinning (vilket många klimatvänner och miljöorganisationer avskyr) och meddelade att vetenskapliga bevis stöder användningen av GMO, genmodifierade grödor (vilket miljöorganisationerna verkligen avskyr).

Greenpeace med flera har också skrivit till Jean-Claude Juncker om chefsrådgivaren. De framhåller i sitt brev att det är djupt problematiskt att koncentrera vetenskaplig rådgivning till en enda person.
Bland annat underminerar detta alla vetenskapliga rapporter som kommissionens avdelningar beställer fram när de utreder en fråga.
Bristen på insyn i vad hon faktiskt säger till kommissionens ordförande gör inte samhällsdebatten enklare, anser Greenpeace.
Däremot underlättar det för bolagslobbyister att påverka utgången – Storbritanniens ”chief scientific adviser” har flera gånger anklagats för  att ha låtit sig influeras.

Föll Glover på att hon var pro-GMO eller för att hela idén är dum? Greenpeace och forskarna har olika åsikter även om detta.
Under tiden sägs Juncker överväga om han ska tillsätta en ny ”chief scientific adviser” eller låta bli.

”En stor utmaning för den nya kommissionen blir att koppla bort sin bevisinhämtning från de imperativ som styr politiken”, sa Anne Glover i våras.
Ett önskemål som är misstänkt likt en tulipanaros.

 

This entry was posted in EU:s maktbalans, Övrigt and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.