Bildt och Borg blåser upp sig

Det är ett svårslaget rekord i övermaga arrogans som finansminister Anders Borg och utrikesminister Carl Bildt åstadkom i en debattartikel i Frankfurter Allgemeine Zeitung i veckan.

Vi tror fullt och fast på EN ENDA europeisk union”, skriver ministrarna till den tysktalande publiken, ”Sverige har ambitionen att vara med i hjärtat av samarbetet.”

Vi andra vet ju att samma ministrar inför svenska åhörare ogenerat uttrycker sin stora lättnad att Sverige inte är med i euro-unionen. 

Ministrarna fruktar nu ”en klyfta som ser ut att växa fram, en klyfta som skulle underminera EUs styrka och försvaga Europa.”

Bildt och Borg talar här om det fransk-tyska förslaget att börja hålla regelbundna toppmöten mellan euro-ländernas stats- och regeringschefer. För att diskutera och lösa eurons problem.

Borg vet precis hur roligt det lär bli.
Som finansminister för ett icke-euroland är han fullvärdig deltagare på EU:s finansministermöten. Men euroländerna – som är de tongivande i Europa – möts alltid kvällen innan och har redan gjort upp om allt viktigt innan Borg släpps in i rummet.

Bildt och Borg tror att eurozonen skulle få det besvärligt utan dem:
”Om eurozonen började stänga dörrar skulle den inte effektivt kunna hantera sina egna problem.”

Just det, man skulle gå miste om den svenska hjälpen till exempel!

Vänta, vad består den svenska hjälpen till Europa i kris i?
Goda råd.

Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har alltid ett ”Ni borde istället ha…” att dela med sig till sina lidande kolleger.
Salt i såren. Alltid uppskattat.

Eller som artikeln hjälpsamt inleds: ”Vi har sett europeiska länder framgångsrikt ta itu med problem förut. Sverige på tidigt 1990-tal är ett exempel. … Men det kräver mod och beslutsamhet från nationella ledare.”

Få se nu, vem var den svenske nationella ledaren tidigt 1990-tal ?Jomen, visst hette statsministern… Carl Bildt…

Bildt och Borg argumenterar sig alltså blå i ansiktet för att EU ska fatta sina ekonomiska beslut gemensamt. Mycket bättre för alla. Gör Europa starkare. 

Så var fanns då det ekonomiskt framgångsrika Sverige när Europa  behövde akuta insatser:
När Grekland behövde hjälp?
”Inga svenska pengar till Grekland”, sa Borg.

När Portugal behövde hjälp?  
”Portugal borde ha agerat tidigare”, sa Borg. 

När Irland behövde hjälp, då?
Jo, då ryckte Borg ut.

”En liten summa, mer symbolisk skulle jag säga,” kommenterade Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.
”Försumbar”, säger hans kollega Knut Hallberg på Swedbank.
Och vi tar ut marknadsränta, underströk Borg.

Summan var i alla fall stor nog att placera oss i en sits där vi kan kräva insyn och inflytande över eurozonen.
Tycker Borg och Bildt.

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.