Borgs björntjänst till idrotten

Jag förstår inte alltid vår finansministers vägar, det måste jag medge.
Varför till exempel ta strid med EU om idrottsmomsen när oddsen att vinna är så dåliga? (och konsekvenserna av en förlust så trista…)

EU-kommissionen skrev för nästan exakt tre år sedan till den svenska regeringen (och tre andra) med frågor om idrottsmomsen.
Tillåtet undantag från momskravet är satt till 10 000 euro. Sverige tillämpar tio gånger så mycket.
Hur tänkte ni då?

Anders Borgs svar – i januari 2011 – blir en lång berättelse om hur värdefullt det är med ideella föreningar och alldeles särskilt med idrott. Hur hårt idrottsledare arbetar, nästan alla obetalt och på sin fritid.
Det är ju sant.
Men hör inte hit.

EU-domstolen har i flera domar påpekat att undantag från en regel ska användas med stor urskiljning. Regel är regel. Undantag ska vara… restriktiva.
 EU-kommissionen måste se till att det blir så.
Att momsbefria försäljning tio gånger över tillåten gräns är inte särskilt restriktivt.

Bakom ligger en viktig princip och lurar. EU-kommissionen är tjänstemän, anställda att utföra sitt arbete.
Tjänstemän ska inte ha möjlighet att bevilja så yviga undantag. Tio gånger över gränsen… då kan vi snart sluta låtsas att gränsen ens gäller.

Politiker, javisst. Politiker kan alltid ändra reglerna, höja gränser med tio gånger. Varför inte?, det finns ju behjärtansvärda skäl, som Anders Borg påpekar.

Men inte anser väl ens finansministern att anställda tjänstemän ska få behandla regler på det godtyckliga viset? 

När EU-kommissionens besked sedan kom i mars 2011 att man inte kan mjuka upp beloppsgränsen på det sätt som Borg begär, så svarar han genom massmedia:
Vi kommer att bestrida detta. Vi tänker driva detta ända in i kaklet”.

Han har kanske dunkat in i kaklet redan och blivit lite yr, finansministern.

Politiskt kan han bestrida och kämpa allt han kan, det är väl en utmärkt idé. Men det gör han i så fall i det forum där regeringar debatterar och beslutar, i ministerrådet, som förresten ska ta upp en översyn av momsdirektivet snart.

Men att kämpa mot tjänstemännen i EU-kommissionen är liktydigt med att säga: Vi vägrar följa tagna beslut.
För reglerna idag medger inte så stora undantag som Anders Borg vill ha.
Och det är knappast tjänstemännens fel. Det är politiker som fattat beslutet.

Nästa steg i den strid som Borg tycks ana leder in i kaklet, är en tur till EU-domstolen som ju – läs inledningen av tvisten – uppmanat kommissionen att sätta stopp för alla yviga undantag.
Det är kanske en hint om vad domstolen kommer att tycka?

Borg säger rent ut offentligt att han struntar i EU-kommissionens besked. Att det tar minst två-tre år innan EU-domstolen har fällt ett utslag och fram till dess kan idrottsföreningarna glatt strunta i momsredovisning.

Han kanske borde förbereda dem på att ett utslag som går emot Borg, innebär att idrottsföreningarna får lov att sätta sig ner och leta efter kvitton åratal bakåt.
 För redovisning åker de på att göra ändå.
Retroaktivt.
 
Lustigt nog tycks det finnas utvägar ur tvisten. Det hade inte behövt sluta i kaklet.
EU-kommissionen tipsar redan i sitt första brev till Sverige om andra sätt att hjälpa idrottsföreningar och frireligiösa. Det finns ett undantag för de allra flesta under artikel 132, skriver kommissionen hjälpsamt.
Och om det inte hjälper alla så kan Sverige införa en särskild momsbefriad småföretagarstatus, för lite större idrottsklubbar. Föreslår alltså EU-kommissionen. 

Men det har Borg och finansdepartementet struntat i.
De kör hellre in i kaklet.
Trevlig resa!

Momsdirektivet finns att läsa i sin helhet här

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.