Det öppna Sverige I

Den svenska regeringen väljer stolt att ta strid med EU om svensk… tja, öppenhet… kallar de det själva i alla fall.

Det handlar om EU:s medborgarinitiativ varigenom en miljon EU-medborgare kan få EU-institutionerna att inleda lagstiftning om något som medborgarna vill se genomfört (nåja, sätt inte allt för stora förhoppningar till det…).

En myndighet i varje medlemsland ska ta ansvar för insamlade namn, kontrollera riktigheten i underskrifterna och bekräfta till EU-kommissionen att det inte är (alltför mycket) fiffel och båg.
Därefter ska de insamlade namnen förstöras.

I Sverige blir förstås ett dokument inkommet till en myndighet en offentlig handling som vem som helst kan begära att få se.
Ah. Problem.

EU-kommissionen har skrivit till Sverige och undrat hur de tänker lösa det.
Den svenska regeringen svarar att det tänker man inte lösa. De vänder sig istället till riksdagen för att få stöd i sin kamp för öppenheten.

Modigt.
Rätten för alla att få se vem som har skrivit under en petition… värt att slåss för. Väl?

Fast det är antagligen inte alls möjligt i Sverige att få ut ett dokument med insamlade namnunderskrifter på en petition.
PUL – lagen om personuppgifter – spärrar all insyn i insamlade personuppgifter som är känsliga.
Med ”känsliga” menas enligt lagen bland annat allt som visar medborgarnas politiska eller filosofiska övertygelser.

PUL är förstås en EU-inspirerad lagstiftning, uttänkt i länder där medborgarna inte besjälas av samma varma förtroende för sina myndigheter som svenskarna gör.

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.