En bankunion på typiskt EU-vis

Grattis, EU!
Det borde väl vara den första kommentaren när EU-länderna på snabba 18 månader lyckats enas om ”den enskilt mest centraliserande reformen sedan den gemensamma valutan infördes” (citatet är Financial Times´).

Så löd dock inte finansminister Borgs ord när han anlände till Bryssel EFTER att euroländerna hittat sin väg fram.
Han förklarade sig istället bekymrad.
”Det här är en komplex kompromiss där det fortfarande råder en betydande osäkerhet om hur den kommer fungera.”

Sant. En krånglig och svåröverskådlig kompromiss, även för dem som har klubbat den.
Men det är precis så här EU rör sig framåt, Anders Borg.

När viljan att gå i en riktning finns men alltför många stötestenar ligger i vägen, så klubbar man först slutresultatet med en tidtabell.
Sedan låter man tiden ta ut sin rätt.
Efterhand brukar utvecklingen få de svåraste eftergifter att te sig enklare.

Så skapades den gemensamma valutan – ett annat projekt som svenska politiker först skrattade åt, sedan dödförklarade i allt mer gälla toner till den en vacker dag var verklighet.
Exakt så skapades också den inre marknaden, det ambitiösa klimatpaketet och så genomfördes den besvärliga utvidgningen med tolv nya medlemmar.

Så nu har EU sin övervakning av systemviktiga banker – börjar arbeta från nästa år.
EU har sin avvecklingsmekanism.
EU har sin gränsöverskridande småsparargaranti.
Och EU har sin bankakut. Inga triljoner fyller den kassan än men enighet om hur den ska fyllas är en bit på väg.

Det här kommer inte övertyga marknaderna, säger Anders Borg irriterat.
Jodå, finansministern. Det är inte invecklat.

Bankerna utanför bankunionen står redan i kö för att få den marknads-viktiga godkännandestämpel som banker inom unionen får av ECB om de håller måttet.
För vem vill hädanefter vara bland de banker i Europa som inte kan visa upp ett papper på att de håller måttet?

This entry was posted in Euron and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.