Omkörda av EU på öppenhet

EU-regeringarna beslöt idag att offentliggöra vilket förhandlingsmandat de har gett EU-kommissionen för frihandelsavtalet med USA.

Detta gör ministerrådet (bland annat…) efter påtryckningar från EU:s ombudsman som argumenterat att insyn i förhandlingar om saker som rör dem, är det minsta som medborgarna kan kräva av sina företrädare.

Alltså, exakt vad EU-domstolen har sagt i två domar under det senaste året – medborgarnas rätt till insyn är viktigare än idén om att det blir mer effektivt att förhandla i hemlighet.

Och nu kan vi skänka en tanke till den svenska riksdagen som i november 2013 accepterade Reinfeldt-regeringens förslag att kraftigt krympa den svenska grundlagsfästa öppenheten.

Regeringens skäl var att ”EU krävde det av oss”. Fast de kunde inte peka på någon inom EU som någonsin ställt ett sådant krav på oss.
Kan inte ha öppenhet i internationella förhandlingar, sa regeringe, ingen i EU kommer låta Sverige se några förhandlingsdokument (som om någon EU-part skulle kunna neka ett medlemsland att se alla dokument…!)

I riksdagen svalde man detta med hull och hår.
Då.
Kan vi nu – när vi vet alla bättre – riva upp beslutet?

This entry was posted in EU-rätten, Sverige och EU and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.