EU-kommissionen kör på – även utan Safe Harbour

EU-kommissionen blinkar knappt när EU-domstolen komplett underkänner sättet som företag (Facebook, Google med många andra) har överfört personuppgifter om europeiska medborgare till USA.

Kommissionärerna Frans Timmermans och Vera Jourova väljer att låtsas att domen inte är en knäpp alldeles specifikt på deras näsa.
”Det här bekräftar att vi gör rätt som håller på och förhandlar ett nytt ”Safe Harbour”-avtal med USA”, säger de oberört båda två i en presskonferens.
De  låtsas inte om att det är Europaparlamentets krav från maj 2014 att USA-avtalet ska suspenderas, som lett till en omförhandling.

Domstolen skriver i domen att EU-kommissionen inte har undersökt om USA respekterar villkoren om korrekt hantering för att få ta emot europeiska personuppgifter.
Domstolen säger också att det räcker med att läsa EU-kommissionens två meddelande till medlemsländerna om avtalet, för att konstatera att avtalet faktiskt alldeles uppenbart bryter mot grundläggande europeiska medborgerliga rättigheter.

Det är inga småsaker till rättigheter som vi européer har enligt domstolen, men som vi nekas på grund av Safe Harbour:
Rätten att få tillgång till vilka uppgifter som företagen har på oss,
rätten att ändra felaktiga uppgifter,
rätten att ta bort uppgifter,
rätten att överklaga hantering av våra personuppgifter.

Därför har alltså domstolen suspenderat Safe Harbour-avtalet. Men kommissionärer Timmermans och Jourova är inte bekymrade.
Utbytet av personuppgifter kan fortsätta, säger de. Till exempel inom bolagskoncerner eller baserat på kontrakt mellan företag.

EU-domstolen underströk särskilt i domen att ingen nationell datainspektion får underlåta kontrollera att deras medborgare beviljas alla sina rättigheter.
Det faktum att EU-kommissionen hade utfärdat ett utlåtande som godkänt Safe Harbour, betydde inte att nationella myndigheter slipper plikten att själva försäkra sig om att allt går rätt till.

Kommissionärerna tycks ha noterat detta – även om de inte bryr sig – för nu ska de skicka ut nya förklaringar till nationella datainspektioner på hur uppgiftsutbytet kan fortsätta utan hinder.

I själva verket vållar förstås domen stora problem för all datahantering. Facebook har förstått det, Google har förstått det och de amerikanska förhandlarna har räknat ut det. TTIP-förhandlarna likaså.
Alla haltande avtal som EU-kommissionen kan tänkas vilja ingå med USA kommer att underkännas, såväl i Europaparlamentet som i EU-domstolen.

Historien  kommer inte vara över förrän medlemsländerna skrivit ett nytt EU-fördrag med lite färre medborgerliga rättigheter.

This entry was posted in EU-rätten, Rättigheter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to EU-kommissionen kör på – även utan Safe Harbour

  1. WOW – fantastic and well written article, Justin! I know I DO NOT use my wide-angle lenses enough and you have given me 10 good reasons why I SHOULD be! Nice to meet another WDW fan! Such great tips and photos examples. Well done and thank you!

  2. http://www./ says:

    For sure every new breed has a learning curve before you can feel confident handling it. I disagree about large dogs always doing better with men, though. In my breed, the Great Dane, many of the very best handlers are women (though of course there are outstanding male Dane handlers) and I think they look great and do spectacularly well with these gentle giants.

  3. Nur keine Sentimentalität. Das ist doch ne gute Sache mit dem Touchscreen?(p.s.: nein, er kommt nicht mehr zurück. Der Newton. Wirklich nicht 😉 )

  4. Unfortunately, they won’t be extinct they will increase, coz with an economic situation similar to the one we’re having only few men will be able to get married b4 45!! illa iza se3ado el papi taba3o.VA:F [1.9.20_1166]please wait…VA:F [1.9.20_1166](from 0 votes)

  5. I won’t be updating for now less they satrt releasing updates every other week. I update my wordpress installation via FTP and that can be very exhausting on EDGE connection.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.