Folk är inte dum

”Most Germans in favour of Portugal aid: poll”

Där ser man.
50 procent av tyskarna ställer upp på att hjälpa portugiserna med ett lån på 80 miljarder euro.
Och det gör de fast de är rätt övertygade att efter Portugal… och efter Grekland och Irland… så kan det komma fler och begära hjälp.

De fattar. Det ligger i deras eget intresse – i allas intresse – att hjulen snurrar i alla länder för att få en stark ekonomi. 

Om bara Anders Borg kunde räkna ut det nu också…

This entry was posted in Euron and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.