Inte alls händelselöst toppmöte

– Det är bra att Sverige nu är med i ett sammanhang där vi kan påverka att övriga Europa får bättre finanser, sa statsminister Fredrik Reinfeldt efter att ha anslutit Sverige till den nya europakten/finanspakten.

Så de kan lära sig – greker, spanjorer, portugiser och andra slarvers.

Men det lönar sig inte att vara alltför mallig. Det upptäckte Hollands premiärminister Mark Rutte som inte skrätt orden om hur klantiga grekerna är och har varit en av de mest motsträviga att behöva hjälpa till.
Kommissionen konstaterade ofint vid sin granskning av Hollands ekonomi att landet spräcker tillåtna tröskeln för budgetunderskott och hamnar på 4,5 procents underskott både i år och nästa år.

– Det kommer vi ändra på men inte för att EU-kommissionen begär det men för att vi anser det vara viktigt, snäser premiärminister Rutte.

Inte-så-lite-malliga svenske finansministern Anders Borg fick finna sig i att höra till en grupp utpekade länder vars ”makro-ekonomiska obalanser” placeras under övervakning.
(Och med makro-ekonomisk obalans menas alltså hot för bostadsbubbla.)

I 15 år har svenska huspriser ständigt stigit. I ett bostadsbubblande Europa, påpekar kommissionen, är  Sverige och Finland de enda EU-länder där huspriserna inte börjat falla ännu.
Svenska hushåll har en farligt hög upplåning.

Öka utbudet – stimulera bostadsbyggandet, föreslår EU-kommissionen men Anders Borg vet förstås bättre:
– Inte. Om det byggs mer, så lånar hushållen bara mer, anser Borg.

EU-kommissionen har härmed, genom sin närgångna granskning, inlett de nya, hårda tagen för att en ny eurokris inte ska kunna uppstå.
I april ska alla EU-länder lämna in en nationell plan för hur de ska rätta till obalanser och problem.

Det blir en första test på om EU-länderna menar allvar med sina beslut att skärpa sig.
Den andra testen kommer i juni, när kommissionen har läst planerna och rättat dem. Kommer stats- och regeringscheferna då rösta för att utsätta sig själva och varandra för hårda nypor?

This entry was posted in Euron and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.