Kan vi då i alla fall enas om…

…att EU har ingenting att göra med den försämrade svenska öppenheten som regeringen gav oss i förra veckan.

Riksdagen röstade som bekant igenom utökad sekretess i utlandsärenden med hänvisning till att det krävs i EU-förhandlingar och EU-samarbetet.
Att vissa uppgifter kommer ut i Sverige kan skada samarbetet med EU så att Sverige nekas få del av fler handlingar, påstod regeringen och detta enades riksdagen om.

Inte sant.

a) EU-förhandlingar är offentliga, aldrig hemliga. Detta är fördragsfäst och när regeringarna ibland ändå försöker vara hemliga får de spö av Europaparlamentet (dödade Acta-avtalet pga detta) eller av EU-domstolen (senaste domen som åter underströk offentligheten kom i oktober 2013.)

b) Sverige kan aldrig få problem med EU för vi är en fullvärdig medlem. Ingen EU-aktör kan neka oss handlingar eller information. Även detta är fördragsfäst.

c) Under 18 års svenskt EU-medlemskap har ingen konflikt med någon enda EU-aktör uppstått över svensk öppenhet. Inga diplomatiska propåer, inga ärenden, inga klagomål, inga processer.

Men tack vare Edward Snowden och SVTs avslöjanden om svenskt spionerisamarbete med USA. vet vi förstås varför den svenska regeringen vill ha utökad sekretess ”inom EU-samarbetet eller med annan utländsk makt”.

Inte var det på grund av EU, inte.

This entry was posted in Övrigt. Bookmark the permalink.