Mer påtvingad öppenhet från Bryssel

Riksdagen har just bestämt att fler myndigheter måste ställa upp med ”vidareutnyttjande” av information och dessutom göra det till lägsta möjliga kostnad .

Det handlar om att få tillgång till stora mängder insamlade data om t ex väder och vind, avstyckade tomter, vaccinerade 3-åringar eller vad annat man kan ha intresse av.
Eftersom allt numera finns elektroniskt och lätt kan analyseras, är den möjligheten förstås väldigt mycket mera värd än någon gång förut.

”Riksdagen anser att det är oklart kring reglerna om vilka avgifter som myndigheter tar ut. Flera myndigheter är också dåliga på att redogöra för vilken information de har och hur lång tid det tar innan den blir tillgänglig.
Riksdagen har därför beslutat att offentliga institutioner som arkiv, bibliotek och museer också ska omfattas av PSI-lagen, vilket de inte gör i dag.
Dessutom ska ett avgiftstak införas, som reglerar hur mycket pengar en myndighet kan kräva för informationen.”

Hyggligt av riksdagen.
Eller… nej, egentligen kanske inte så mycket riksdagen.
Detta är ett EU-direktiv som Sverige måste införa.

Ökad öppenhet och insyn kommer från Bryssel numera.
Ökad sekretess hittar vi på alldeles själva.

 

This entry was posted in Sverige och EU and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.